Standaarddisplay na automatische reset

U kunt instellen of het standaardscherm voor [Standaardscherm bij opstarten/herstellen] in [Voorkeuren] dient te worden weergegeven bij het opstarten nadat automatisch resetten is gestart.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Tijdklok/Energie instellingen] → [Functie na automatische reset].
3.
Geef de volgende instelling op → druk op [OK].
Onderstaand treft u een uitleg van deze items aan:
[Initiële functie]:
Het scherm dat is ingesteld voor [Standaardscherm bij opstarten/herstellen], verschijnt nadat de modus Automatische reset is gestart.
[Geselect. functie]:
Het scherm dat is ingesteld voor [Standaardscherm bij opstarten/herstellen], verschijnt niet nadat de modus Automatische reset is gestart.
Voorbeeld: Als [Kopie] is ingesteld voor [Standaardscherm bij opstarten/herstellen]

Als [Initiële functie] is ingesteld en de machine wordt een bepaalde tijd niet gebruikt na een bewerking op het scherm [Toegang opgesl. best.], wordt de modus Automatische reset-modus gestart en wordt het standaardscherm van de functie [Kopie] weergegeven.

Als [Geselect. functie] is ingesteld en de machine wordt een bepaalde tijd niet gebruikt na een bewerking op het scherm [Toegang opgesl. best.], wordt de modus Automatische reset-modus gestart en wordt het standaardscherm van de functie [Toegang opgesl. best.] weergegeven.

N.B.
U kunt de tijdsperiode instellen wanneer de Automatische reset modus geactiveerd wordt. (Zie "Automatische resettijd.")
52X3-073