Instellen van periode voor uitschakelen van de Energiebesparingsmodus voor de Perfect Binder

U kunt instellen of de energiebesparende modus van de Perfect Binder-E automatisch wordt uitgeschakeld wanneer de energiebesparende modus van de machine wordt uitgeschakeld.
Deze modus kan worden ingesteld wanneer de Perfect Binder-E is aangesloten. Voor meer informatie raadpleegt u de instructiehandleiding van de Perfect Binder-E.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Tijdklok/Energie instellingen] → [Einde Perfect Binding Unit Energiebesp. mode].
3.
Selecteer [Synchr. met hoofdeenheid] of [Niet synchr. m. hoofdeenh] → druk op [OK].
De details van elk item worden onderstaand getoond.
[Synchr. met hoofdeenheid]:
De energiebesparende modus van de Perfect Binder-E wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de energiebesparende modus van de machine uitschakelt.
[Niet synchr. m. hoofdeenh]:
De energiebesparende modus van de Perfect Binder-E wordt niet automatisch uitgeschakeld wanneer u de energiebesparende modus van de machine uitschakelt. Druk op de toets Energiebesparing van de Perfect Binder-E om de energiebesparende modus te annuleren.
52X3-07J