Instellingen Snel opstarten

Als u snel opstarten instelt, kunt u de tijdsduur verkorten van het in de AAN stand zetten van de hoofdschakelaar tot het begin van het gebruik van de machine en het scannen van de documenten.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Voorkeuren] → [Tijdklok/Energie instellingen] → [Inst. voor snelle opstart vr hoofdschakelaar].
3.
Druk op [OK] → [Aan].
Als u het snel opstarten niet instelt, drukt u op [Uit].
BELANGRIJK
Zelfs als deze functie is ingeschakeld, start de machine niet snel op in de volgende situaties.
Wanneer de imagePRESS-server op de machine is aangesloten.
Wanneer enige van de onderstaande netwerkinstellingen zijn ingeschakeld.
RARP
BOOTP
IPSec
IPv6
NetWare
AppleTalk
Wanneer de hoofdschakelaar van de machine in de AAN-stand wordt gezet nadat de hoofdschakelaar in de UIT-stand is gezet onder enige van de volgende voorwaarden.
Er zijn meer dan 110 uur verstreken na het snel opstarten
Werken met opdrachten
Opdrachten zijn gereserveerd
Net na het gebruik van de telefoonlijnen
Reservekopie maken van gegevens
Toegang verkrijgen tot de machine via netwerk
Na het aangeven van instellingen waarvoor herstarten van de machine is vereist
Fout is opgetreden
Gebruik van de modus Beperkte functies
Het netsnoer is verwijderd na het uitschakelen van de machine
Er zijn MEAP-toepassingen aangesloten op de machine die snel opstarten niet ondersteunen
Wanneer de hoofdschakelaar van de machine in de AAN-stand wordt gezet binnen 20 seconden nadat de machine is uitgeschakeld
Wanneer de hoofdschakelaar van de machine in de AAN-stand wordt gezet nadat de hoofdschakelaar in de UIT-stand is gezet vanuit de UI op afstand
N.B.
Als u snel opstarten instelt terwijl het geluidssignaal voor de energiebesparende modus/sluimermodus is ingeschakeld, hoort u een geluidssignaal wanneer de hoofdschakelaar van de machine AAN/UIT wordt gezet. (Afhankelijk van de situatie start de machine niet snel op en klinkt het alarmsignaal niet.)
52X3-071