Functie-instellingen: Webtoegang

De functie Webtoegang verschijnt alleen wanneer het juiste optionele product beschikbaar is voor gebruik.
BELANGRIJK
Breng geen wijzigingen aan in deze instelling wanneer u gebruikmaakt van de imagePRESS Server. U kunt de functie [Fiery] mogelijk niet gebruiken.
Item
Beschrijving van de instelling
Standaardinstelling
Kan worden ingesteld bij de externe UI
Aflevering apparaatgegevens beschikbaar
[Instellingen]
[View Settings]
Show Images: On, Off
On
Nee
Nee
Show Animated GIF Images: On, Off
On
Nee
Nee
Enable Table: On, Off
On
Nee
Nee
Fit Web Page Into Screen Size: On, Off
Off
Nee
Nee
Use JavaScript: On, Off
On
Nee
Nee
Use Word Wrap: On, Off
Off
Nee
Nee
Use Japanese Hyphenation: On, Off
Off
Nee
Nee
Format: Std CSS only, Std CSS + Style Attribute, Std CSS + Style Attribute + External Imported CSS
Std CSS + Style Attribute + External Imported CSS
Nee
Nee
Standard CSS: CSS1, CSS2, CSS3
CSS1
Nee
Nee
Show Flash Contents: On, Off
On
Nee
Nee
Flash Animation Frame Interval: Short, Medium, Long
Medium
Nee
Nee
[Home Page Settings]
URL
Use Current Page as Home
(NULL)
Nee
Nee
Home Page during Startup: On, Off
On
Nee
Nee
[Auto Clear Settings]
Weergave tijdens automatische reset: Show Home Page, Show Blank Page, Keep Last Page
Show Home Page
Nee
Nee
[Security]
Use SSL 2.0: On, Off
Uit
Nee
Nee
Use SSL 3.0: On, Off
Uit
Nee
Nee
Use TLS 1.0: On, Off
On
Nee
Nee
Certificates
Enable/Disable
Details
-
Nee
Nee
Display Mixed HTTPS/HTTP Pg: On, Off
On
Nee
Nee
Trusted Server Address
-
Nee
Nee
Restrict Share Device Information: On, Off
On
Nee
Nee
Display Server Certificate Auth. Warning: On, Off
Off
Nee
Nee
Displ Warning when Entering Secured Page: On, Off
Off
Nee
Nee
Displ. Warning when Leaving Secured Page: On, Off
Off
Nee
Nee
[Cache]
Use Cache: On, Off
Each Session, Each Access, Cache Priority
Off
Nee
Nee
Clear Cache: Yes, No
-
Nee
Nee
[Cookie]
Cookie Handling: Accept, Block, Prompt
Accept
Nee
Nee
Delete Cookies: Yes, No
-
Nee
Nee
[Privacy Policy and Regulations]
Restrict URL Entry: On, Off
Off
Nee
Nee
Restrict Add/Edit Favorites: On, Off
Off
Nee
Nee
Restrict Editing Home Pages: On, Off
Off
Nee
Nee
Restrict Add/Edit Page Memos: On, Off
Off
Nee
Nee
Restrict Printing: On, Off
Off
Nee
Nee
Restrict File Upload: On, Off
Off
Nee
Nee
Restrict History Display: On, Off
Off
Nee
Nee
Dept. ID/User Name with History: On, Off
Off
Nee
Nee
Full Screen: On, Off
Off
Nee
Nee
Hide Buttons in Toolbar: On, Off
Off
Nee
Nee
Hide Address in Toolbar: On, Off
Off
Nee
Nee
Hide Web Access Button: On, Off
Off
Nee
Nee
[Proxy Settings]
Use a proxy server (Alleen weergeven)
-
Nee
Nee
Proxy Server Address (Alleen weergeven)
-
Nee
Nee
Port Number (Alleen weergeven)
-
Nee
Nee
Use proxy auth. (Alleen weergeven)
-
Nee
Nee
Address Without Using Proxy
(NULL)
Nee
Nee
Use HTTP1.1 for proxy connection: On, Off
Off
Nee
Nee
[Version]
Version (Alleen weergeven)
-
Nee
Nee
52X3-05H