Controleren van opdrachtdetails

U kunt de details van een opdracht controleren, zoals de bestandsnaam en het aantal pagina's.
1.
Druk op .
2.
Druk op [Opdracht] → [Opdrachtstatus] of [Opdrachtlog] → selecteer het type opdracht uit de vervolgkeuzelijst.
3.
Selecteer de gewenste opdracht → druk op [Details].
4.
Controleer de opdrachtdetails → druk op [OK].
5.
Druk op [Sluiten].
52X3-1FA