Afdr. ondrbr. /prioriteit

In deze modus kunt u het verwerken van opdrachten onderbreken om een opdracht met prioriteit af te drukken of om de afdrukprioriteit van de wachtende opdrachten te wijzigen. Deze modus is handig wanneer u dringend een kopie/afdruk moet maken tijdens een lange kopieer-/afdrukopdracht.
N.B.
Als u het kopiëren naar een gereserveerde opdracht en de afdrukverwerking van een kopieeropdracht wilt onderbreken, gebruikt u [Interruptie] op het kopieerscherm. (Zie "Interruptie-modus.")

1.
Druk op .
2.
Druk op [Opdracht] → [Opdrachtstatus] → selecteer [Afdrukken] uit de vervolgkeuzelijst.
3.
Selecteer de gewenste opdracht → druk op [Afdr. ondrbr./prioriteit].
N.B.
Selecteer [Afdrukken] als het type opdracht. Deze knop wordt niet weergegeven als u [Kopie] selecteert als het type opdracht.
4.
Druk op [Onderbreken en afdrukken] of [Prioriteitsafdruk].
[Onderbreken en afdrukken]:
Hiermee stelt u de huidige opdracht uit en drukt u de geselecteerde opdracht af.
[Prioriteitsafdruk]:
Hiermee drukt u de geselecteerde opdracht af nadat de huidige opdracht is voltooid.
5.
Druk op [Sluiten].

N.B.
Als interruptie afdruk wordt uitgevoerd voor een kopie/afdruk opdracht met meerdere pagina's, wordt het afdrukken van de resterende pagina's onderbroken totdat de interruptie afdruk opdracht is uitgevoerd. Als u echter een van de onderstaande afwerkmodi gebruikt, wordt de interruptie afdruk opdracht alleen uitgevoerd als de huidige afdrukset volledig is.
Nieten
Boekje
Rugvouwen
U kunt een interruptie afdruk opdracht niet onderbreken met een andere opdracht. Als u een interruptie afdruk opdracht probeert te onderbreken, wordt de opdracht gestart nadat de huidige interruptieopdracht is voltooid.
U kunt Interruptie/Afdrukprioriteit niet uitvoeren door een interruptie afdruk opdracht te selecteren die in de wachtrij staat om te worden uitgevoerd.
U kunt niet een opdracht onderbreken waarvan het kopiëren/afdrukken is hervat na te zijn onderbroken omdat deze werd onderbroken door een andere opdracht, omdat het papier of de toner op was of door andere oorzaken. Zelfs als er een interruptie opdracht wordt uitgevoerd, wordt de handeling genegeerd.
U kunt het afdrukken niet op deze manier onderbreken voor een document dat is ontvangen via I-fax.
52X3-1FH