Kaksipuolinen tulostus

Tällä toiminnolla voit tulostaa tallennetun tiedoston kaksi peräkkäistä sivua paperiarkin molemmille puolille.
Tässä jaksossa käytetään esimerkkinä lokeroon tallennettujen tiedostojen tulostamista.
1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulostusasetuksia].
4.
Paina [2-puol. tulostus].
Paperilähteen muuttamiseksi, katso "Paperinvalinta."
5.
Valitse viimeistelyn tyyppi → paina [OK].
[Kirjatyyppi]:
Tulosteen etu- ja taustapuolella on sama ylä-ala -suunnta.
[Kalenterityyppi]:
Tulosteen etu- ja taustapuolilla on vastakkaiset ylä-ala -suunnat.
Jos haluat tulostaa alkuun kunkin tiedoston ensimmäisen sivun kun tiedostot on yhdistetty ja Viimeistelytoiminto on valittu (paitsi [Ryhmä (Samat sivut)]), paina [Tulosta 1. sivu edestä].
Jos haluat tulostaa jatkuvasti ilman minkään sivun lisäämistä tiedostojen väliin, paina [Tulosta aina 2-puoleinen].
Jos [Muistiväline] on valittu vaiheessa 1, voit valita vain yhden seuraavista kaksipuolinen tulostus -tyypeistä.
Kunkin nimikkeen tiedot ovat alla.
[Pitkä reuna]:
Käyttää paperin pitkää sivua sidontakohtana seka etu- että taustapuolelle.
[Lyhyt reuna]:
Käyttää paperin lyhyttä sivua sidontakohtana sekä etu- että taustapuolelle.
6.
Paina [Aloita tulostus].

TÄRKEÄÄ
Et ehkä voi tulostaa, riippuen paperityypistä.
HUOMAUTUS
Kaksipuoliseen tulostukseen käytettävän paperin tulee täyttää seuraavat ehdot:
Paperikoko: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, A4, A4R, A5R ja muokattu koko (98,4 mm x 148 mm – 330,2 mm x 487,7 mm*1), lukuun ottamatta kalvoja, kirkasta filmiä, tarroja, indeksivälilehtiä ja kirjekuoria
*1 Pitkää arkkia (210 mm x 487,8 mm – 330,2 mm x 762 mm) voidaan käyttää, kun Long Sheet Tray-B on asennettu.
Paperin paksuus: 52–350 g/m2
Jos sivuja on pariton määrä, viimeisen tulosteen taustapuoli jää tyhjäksi. (Laitteen laskuri ei laske tyhjää sivua tulosteeksi.)
Jos viimeistelijä on asennettu ja käytät kaksipuoliseen tulostukseen paperia, joka on paksuudeltaan alle 60 g/m2, luovutettua paperia ei välttämättä kohdisteta.
52UC-17U