Värin säätäminen

Tämän tilan avulla voit tehdä hienosäädöt väreihin muuttamalla suhteellista keltaisen, magentan, syaanin ja mustan voimakkuutta ja tummuutta. Tekemäsi värisäädöt on mahdollista tallentaa ja hakea käyttöön myöhemmin.
TÄRKEÄÄ
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan tulostettaessa lokeroon tallennettua tiedostoa.

Väritasapainon säätö

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulostusasetuksia].
4.
Paina [Lisäasetukset] → [Väritasapaino].
5.
Säädä kunkin värin voimakkuutta painamalla [-] tai [+].
Voit myös hakea ja muuttaa aiemmin tallennettuja väritasapainoasetuksia painamalla [Palauta/Tallenna]. (Katso "Väritasapainon asetusten hakeminen.")
6.
Määritä Kylläisyys, Väri ja Tummuus.
Jos [Säädä kylläisyys] on valittu:
Jos [Säädä väri] on valittu:
Jos [Tummuuden hienosäätö] on valittu:
Jos [Säädä musta väri] on valittu:
Jos [Säädä kylläisyys] on valittu:
Paina [Pieni] tai [Suuri] säätääksesi valitsemasi värin tai kaikkien värien kylläisyysastetta → paina [OK].
Jos [Säädä väri] on valittu:
Säädä valitun värin tai kaikkien värien sävyjen tasoa → paina [OK].
Säätääksesi kaikkien värien sävytasoa, paina [Vastapäivään] tai [Myötäpäivään].
Säätääksesi kunkin värin sävytasoa, paina [Lisää punaista], [Lisää vihreää], [Lisää keltaista], [Lisää syaania], [Lisää sinistä] tai [Lisää magent.].
Jos [Tummuuden hienosäätö] on valittu:
Valitse väri, jota haluat säätää → paina [-] tai [+] säätääksesi lisää tummuutta (tummempi), keskitasolle tai vähemmän tummuutta (vaaleampi) → paina [OK].
Jos [Säädä musta väri] on valittu:
Säädä mustan värin voimakkuutta painamalla [Vaaleampi] tai [Tummempi] → paina [OK].
7.
Paina [OK] → [Sulje].

Väritasapainon asetusten tallentaminen

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulostusasetuksia].
4.
Paina [Lisäasetukset] → [Väritasapaino].
5.
Määritä väritasapaino, kylläisyys, sävy ja tummuusasetus, jonka haluat tallentaa → paina [Palauta/Tallenna].
Tietoja väritasapainon säätämisestä, katso "Väritasapainon säätö."
6.
Valitse painike ([C1] to [C4]) väritasapainon asetusten tallennusta varten → paina [Tallenna].
HUOMAUTUS
Jos valitaan painike, johon on jo tallennettu asetuksia, asetukset näkyvät näytössä.
Jos valitset painikkeen jossa ei ole asetuksia:
Jos valitset painikkeen johon on jo tallennettu asetuksia:
Jos valitset painikkeen jossa ei ole asetuksia:
Avautuu näyttö, jossa kysytään vahvistusta asetusten tallentamiseen. Paina [Kyllä].
Jos valitset painikkeen johon on jo tallennettu asetuksia:
Näytössä kysytään vahvistusta korvataanko edelliset asetukset. Paina [Kyllä].
7.
Paina [Peruuta] → [Peruuta asetukset] → [Sulje].

Väritasapainopainikkeen nimeäminen

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulostusasetuksia].
4.
Paina [Lisäasetukset] → [Väritasapaino].
5.
Paina [Palauta/Tallenna].
6.
Valitse painike ([C1] - [C4]) nimeämistä varten → paina [Nimeä uudelleen].
HUOMAUTUS
Jos valitaan painike, johon on jo tallennettu asetuksia, asetukset näkyvät näytössä.
Voit myös nimetä painikkeet, joihin ei ole tallennettu asetuksia.
7.
Syötä nimi → paina [OK].
HUOMAUTUS
Jos painat [OK] syöttämättä mitään merkkejä, painikkeen nimeksi tulee sen nykyinen nimi (oletukset C1 - C4).
8.
Paina [Peruuta] → [OK] → [Sulje].

Väritasapainon asetusten hakeminen

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulostusasetuksia].
4.
Paina [Lisäasetukset] → [Väritasapaino].
5.
Paina [Palauta/Tallenna].
6.
Valitse painike, johon haettavat väritasapainoasetukset on tallennettu → varmista asetukset → paina [OK].
Jos valitset painikkeen, johon ei ole tallennettu väritasapainoasetuksia, [OK] himmenee eikä sitä voi painaa. Voit valita toisen painikkeen, johon on tallennettu väritasapainoasetuksia, tai painaa [Peruuta].
HUOMAUTUS
Väritasapainoasetusten haku muistista peruuttaa nykyiset väritasapainoasetukset.
Voit tehdä muutoksia haettuihin väritasapainoasetuksiin.
Jos painat toista painiketta, kyseiseen painikkeeseen tallennetut väritasapainoasetukset haetaan.
7.
Paina [OK] → [Sulje].

Väritasapainon asetusten poistaminen

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulostusasetuksia].
4.
Paina [Lisäasetukset] → [Väritasapaino].
5.
Paina [Palauta/Tallenna].
6.
Valitse painike, joka sisältää poistettavat väritasapainoasetukset → paina [Poista].
TÄRKEÄÄ
Muista tarkistaa asetukset ennen niiden poistamista.
7.
Paina [Kyllä].
HUOMAUTUS
Painikkeen nimiä ei poisteta. Ohjeet painikkeen nimen muuttamiseksi, katso "Väritasapainopainikkeen nimeäminen."
8.
Paina [Peruuta] → [OK] → [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Et voi säätää väriä jos valitset tulostettavaksi CMYK-muotoisen postilokeroon tallennetun tiedoston.
HUOMAUTUS
Jos käytät Täysväri-tilaa tulostaaksesi lokeron asiakirjoja, jotka on skannattu valotuslasilla/syöttölaitteessa, voit muuttaa värisävyjä kohdassa [Täysväritulostuksen hohdon asetukset]. (Katso "Väritilan elävöittäminen, kun tulostetaan Täysvärillä.")
52UC-18A