Päiväyksen tulostaminen

Tällä toiminnolla voit tulostaa päivämäärän tulosteisiin.
TÄRKEÄÄ
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan tulostettaessa lokeroon tallennettua tiedostoa.

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulostusasetuksia].
4.
Paina [Lisäasetukset] → [Tulostuspäivämäärä].
5.
Aseta kuvan suunta ja tulostuskohta.
Suunta:
[Pystykuva]:
Tulostaa kuvan pystysuuntaisena.
[Sivuttaiskuva]:
Tulostaa kuvan sivusuuntaisena.
Pystykuva
Sivuttaiskuva
Voit säätää tulostuskohtaa painamalla [Aseta tiedot].
Säädä tulostuskohtaa painamalla [X] tai [Y] → säädä tulostuskohtaa painamalla [-] tai [+] → paina [OK].
HUOMAUTUS
Jos asetat keksi seuraavista [Sivunumerointi], [Kopiosarjan numerointi] tai [Vesileima] tulostumaan samaan kohtaan, näyttöön tulee vahvistusviesti kun painat .
6.
Määritä päiväyksen tulostusasetukset.
Paina <Koko> -pudotusvalikkoa → valitse päiväyksen koko.
Paina <Väri> -pudotusvalikkoa → valitse päiväyksen väri.
Paina <Päiväyksen muoto> -pudotusvalikkoa → valitse päiväyksen koko.
Syötä päiväys numeropainikkeilla - .
HUOMAUTUS
Jos päiväystä ei ole asetettu, kohtaan [Päivämäärä/Aika-asetukset] asetettu päiväys tulostetaan. Varmista että [Päivämäärä/Aika-asetukset] ovat oikeat. (Katso "Päiväys ja kellonaika.")
Paina [Tulostustyyppi].
Valitse tulostustyyppi → paina [OK].
Jos valitset [Läpinäkyvä], paina [Vaalea] tai [Tumma] säätääksesi harmaasävyjen tummuutta.
7.
Paina [OK] → [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Tulostustehokkuus ei ehkä ole optimaalinen, riippuen asiakirjan sisällöstä ja asetusten yhdistelmästä.
Jos käytät [Tulostuspäivämäärä] ja [Lisää kansi], [Syötä arkit] tai [Työn erotussivu] -toimintoa, vesileimaa ei tulosteta lisätyille sivuille.
HUOMAUTUS
Päiväyksen tulostus -toimintoa ei voi käyttää tiedostoissa joiden sisältämien kuvien tarkkuus on alle 600 x 600 dpi.
52UC-189