Tulosta indeksivälilehdelle

Jos asetat indeksivälilehtiä paperilähteeseen, POD Deck Lite-C:hen tai Multi-drawer Paper Deck-C:hen, voit tulostaa indeksivälilehtien ulokkeille käyttämällä Tulosta indeksivälilehdelle -toimintoa.
* Indeksivälilehti
Sinun on asetettava alkuperäisten kuvan siirron leveys, jotta kuva kopioituu sarkaimille.
* Ulkopuolelle siirtynyt alue
TÄRKEÄÄ
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan tulostettaessa lokeroon tallennettua tiedostoa.
Vain A4 alkuperäisiä voi käyttää Tulostus indeksivälilehdelle -toiminnossa.
HUOMAUTUS
Kun asetetaan indeksivälilehtiä paperikasettiin, tarvitaan Tab Feeding Attachment-F.

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulostusasetuksia].
4.
Paina [Lisäasetukset] → [Tulosta ind.- välilehdelle].
5.
Paina [Muuta] → valitse indeksivälilehdet sisältävä paperilähde → paina [OK].
6.
Aseta tulostuksen siirron leveys (0 mm - 25 mm) painamalla [-] tai [+] → paina [OK].
HUOMAUTUS
Varmista että Indeksivälilehtien määrä, joka näkyy kosketusnäytössä, on sama kuin paperilähteeseen asetettujen indeksivälilehtipapereiden indeksivälilehtien määrä.
7.
Paina [Sulje].

HUOMAUTUS
Ohjeet indeksivälilehtipaperin asettamisesta kasettiin, POD Deck Lite-C:hen, Multi-drawer Paper Deck-C:hen , katso "Maintenance."
Tietoja indeksivälilehtien asettamisesta paperikasettiin, katso "Loading Tab Paper."
Jos syötät indeksivälilehtiä paperikasetista, POD Deck Lite-C:stä tai Multi-drawer Paper Deck-C:stä, sinun on tallennettava paperityyppi paperilähteeseen indeksivälilehtinä edeltäkäsin. (Katso "Paperikoon ja paperityypin tallentaminen paperilähteelle.")
Kun tulostat indeksivälilehdille, tarkista että sarkainten paikka on oikea.
Jos [Keskeneräisen ind.välilehden pakkoluovutus] kohdassa [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus) on asennossa 'Kyllä', ylimääräiset indeksivälilehdet, joita ei ole tarvittu työssä, pakkoluovutetaan laitteesta.
Esimerkki: Jos sarkainten määräksi on asetettu 5, ja laite arvioi että kopiotyöhön tarvitaan seitsemän indeksivälilehtiarkkia, sivun on valmisteltava kaksi sarjaa indeksivälilehtiä, joista jokainen sisältää viisi sarkainta (Yhteensä 10). Jos laite siis käyttää vain seitsemän indeksivälilehtiarkkia, kolme arkkia jää yli.
Kuvien indeksivälilehden ulkopuolelle siirrettyjä alueita ei voi tulostaa paperille, ja niistä saattaa aiheutua mustia naarmuja tai tahroja seuraaviin kopioihin.
* Ulkopuolelle siirtynyt alue
52UC-18E