Mallin tulostaminen

Tällä toiminnolla voit tarkistaa tulostusjäljen ja kuvan sisällön ennen kuin teet useita tulosteita.
TÄRKEÄÄ
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan tulostettaessa lokeroon tallennettua tiedostoa.
[Mallituloste] näkyy vain jos asetat tehtäväksi useita tulosteita alkuperäisestä toiminnolla [Lajittelu (Sivujärjest.)], [Siirto], [Käännä 90 astetta], [Nidonta], [Lisää kansi], [Syötä arkit], [Tulosta ind.- välilehdelle] tai [Vihko].

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulostusasetuksia] → [Mallituloste].
4.
Valitse malliksi tulostettavat sivut.
Jos valitset [Kaikki sivut]:
Jos valitset [Määritetyt sivut]:
Jos valitset [Kaikki sivut]:
Paina [Kaikki sivut].
Paina [OK].
Jos valitset [Määritetyt sivut]:
Paina [Määritetyt sivut].
Paina [Ensimmäinen sivu] ja [Viimeinen sivu] → paina [-] tai [+] asettaaksesi niiden sivunumerot.
Paina [OK].
5.
Paina [Aloita tulostus].
Tarkista tulosteen sisältö.
TÄRKEÄÄ
Sivujen määrittämisessä on seuraavat rajoitukset:
Varmista että määrität sivunumerot tulosteen mukaan. Huomaa, että tulosteen sivunumerot saattavat erota alkuperäisen sivunumeroista.
Jos valitset [Määritetyt sivut], et voi asettaa Nidonta, Rei'itys, Taiton tyyppi, Vihko tai Leikkaus -toimintoa.
Et voi muuttaa määritettyjä sivunumeroita sen jälkeen kun mallituloste on luovutettu.
Et voi vaihtaa [Kaikki sivut] -asetusta [Määritetyt sivut] -asetukseksi tai päinvastoin sen jälkeen kun mallituloste on tulostettu.
6.
Valitse haluamasi suunta.
Tee jäljelläolevat kopiot painamalla [Aloita tulostus].
Muuttaaksesi asetuksia, paina ]Muuta asetuks.]. Valitse muutetava tila → muuta asetukset → paina [OK].
Jos haluat tarkistaa tekemäsi muutokset, paina [Mallituloste] toista toimenpiteet alkaen vaiheesta 2.
Jos muutat asetuksia ja painat sen jälkeen [Aloita tulostus], laite tulostaa ensimmäisestä nipusta uusilla asetuksilla.
Peruuta kopiointi painamalla [Peruuta].
52UC-179