Tulostuskohdan asettaminen

Voit asettaa JPEG ja TIFF-tiedostojen tulostuskohdan sivun keskelle tai ylävasemmalle.
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto on käytettävissä vain kun tulostaan muistivälineeseen tallennettuja tiedostoja.
Voit käyttää tätä toimintoa vain JPEG tai TIFF -tiedostojen tulostamiseen.

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Muistiväline].
2.
Valitse haluamasi muistiväline → valitse hakemisto, johon tallennetun tiedoston haluat tulostaa.
3.
Valitse tiedosto → paina [Tulostus].
4.
Valitse paperilähde → paina [OK].
5.
Paina [Lisäasetukset] → [Tulostuskohta].
Paperilähteen muuttamiseksi, katso "Paperinvalinta."
6.
Valitse haluamasi tulostuskohta → paina [OK] → [Sulje].
[Autom.]:
Jos kuvadatalle on määritetty tulostuskohta, se tulostetaan määrityksen mukaan.
Jos tulostuskohtaa ei ole määritetty, kuvadata tulostetaan keskelle.
[Aina keskellä]:
Kuva tulostetaan keskelle vaikka toinen tulostuskohta olisi määritetty.
[Aina ylhäällä vasemmalla]:
Kuva tulostetaan vasempaan yläkulmaan, vaikka toinen tulostuskohta olisi määritetty.
52UC-18X