Vesileiman tulostaminen

Tällä toiminnoilla voit tulostaa valitsemasi vesileiman tulosteisiin. Voit myös lisätä valitsemasi tekstin vesileimaan.
TÄRKEÄÄ
Tätä toimintoa voi käyttää ainoastaan tulostettaessa lokeroon tallennettua tiedostoa.

1.
Paina → [Tallennetut tiedostot] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → valitse tiedosto → paina [Tulostus].
3.
Paina [Muuta tulostusasetuksia].
4.
Paina [Lisäasetukset] → [Vesileima].
5.
Aseta kuvan suunta ja tulostuskohta.
Suunta:
[Pystykuva]:
Tulostaa kuvan pystysuuntaisena.
[Sivuttaiskuva]:
Tulostaa kuvan sivusuuntaisena.
Pystykuva
Sivuttaiskuva
Jos valitset tulostuskohdaksi [Keskellä], vesileima tulostetaan paperin keskelle.
HUOMAUTUS
Jos asetat keksi seuraavista [Sivunumerointi], [Kopiosarjan numerointi] tai [Tulostuspäivämäärä] tulostumaan samaan kohtaan, näyttöön tulee vahvistusviesti kun painat .
Voit säätää tulostuskohtaa painamalla [Aseta tiedot].
Säädä tulostuskohtaa painamalla [X] tai [Y] → säädä tulostuskohtaa painamalla [-] tai [+] → paina [OK].
Asetaaksesi tulostuskohdan taustapuolelle kaksipuolisessa tulostuksessa, valitse [Vastakkainen etup. nähden] tai [Samoin kuin etupuolella] → paina [OK].
6.
Määritä vesileiman tulostusasetukset.
Paina <Koko> -pudotusvalikkoa → valitse vesileiman koko.
Valitse vesileiman koko vaihtoehdoista [10,5 pt], [12,0 pt], [14,0 pt], [24,0 pt], [36,0 pt], [54,0 pt] ja [72,0 pt].
Paina <Väri> -pudotusvalikkoa → valitse vesileiman väri.
Paina <Vesileimatyyppi> -pudotusvalikkoa → valitse vesileiman tyyppi.
Jos valitset [Muokattu], paina [Syötä] ja syötä muokattu teksti → paina [OK] → [OK].
TÄRKEÄÄ
Kohtaan [Muokattu] syöttämääsi tekstiä ei tallenneta automaattisesti. Jos haluat tallentaa vesileimaan milloin hyvänsä valittavan tekstin, paina [Tallenna] → syötä tallennettava teksti.
HUOMAUTUS
Voit myös valita tekstin joka on tallennettu kohtaan [Tallenna merkit sivunumeroille/vesileimalle]. (Katso "Käyttäjän määrittämä teksti sivunumeroihin ja Vesileimaan.")
7.
Määritä vesileiman asetukset painamalla [Aseta tiedot].
Jos et halua määrittää muita asetuksia, jatka vaiheeseen 8.
Vesileiman tulostussivujen määrittäminen:
Tulostustyypin asettaminen:
Vesileiman tulostussivujen määrittäminen:
Paina [Sivuja tulostukseen].
Valitse sivut joille vesileima tulostetaan → paina [OK] → [OK].
Tulostustyypin asettaminen:
Paina [Tulostustyyppi].
Valitse tulostustyyppi → paina [OK] → [OK].
Jos valitset [Läpinäkyvä], paina [Vaalea] tai [Tumma] säätääksesi harmaasävyjen tummuutta.
8.
Paina [OK] → [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Tulostustehokkuus ei ehkä ole optimaalinen, riippuen asiakirjan sisällöstä ja asetusten yhdistelmästä.
Jos käytät [Vesileima] ja [Lisää kansi], [Syötä arkit] tai [Työn erotussivu] -toimintoa, vesileimaa ei tulosteta lisätyille sivuille.
HUOMAUTUS
Vesileiman tulostus -toimintoa ei voi käyttää tiedostoissa joiden sisältämien kuvien tarkkuus on alle 600 x 600 dpi.
52UC-188