Laskurin ja laiteohjaimen version tarkistaminen

Voit tarkistaa kopioitujen ja tulostettujen sivujen määrät, sekä kunkin MEAP-sovelluksen kopioitujen ja tulostettujen sivujen määrät.
Voit myös tarkistaa laiteohjaimen version.
1.
Paina käyttöpaneelin -painiketta.
HUOMAUTUS
Laskurin eri lukemat lasketaan seuraavissa olosuhteissa.
Seuraava laskuri ei ehkä ole näkyvissä tai näkyvissä voi olla muu kuin allalueteltu laskuri riippuen paikallisen valtuutetun Canon-jälleenmyyjän tekemistä asetuksista.
Numero
Laskurin nimi
Nimikkeet
Laskurin lukema per yksi tulostettu/skannattu arkki*1
Työn tyyppi
Väritila
Koko
Tulostettujen/skannattujen puolien määrä
Suuri*2
Pieni*3
Yksipuolinen
Kaksipuolinen
101
Kaikki 1
Kaikki tulostustyöt
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä/MV
1
1
1
2
102
Kaikki 2
Kaikki tulostustyöt
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä/MV
2
1
1
2
108
Kaikki (Musta 1)
Kaikki tulostustyöt
Musta
1
1
1
2
109
Kaikki (Musta 2)
Kaikki tulostustyöt
Musta
2
1
1
2
110
Kaikki (Yksi väri/Suuri)
Kaikki tulostustyöt
Yksi väri
1
0
1
2
111
Kaikki (Yksi väri/Pieni)
Kaikki tulostustyöt
Yksi väri
0
1
1
2
112
Kaikki (Musta/Suuri)
Kaikki tulostustyöt
Musta
1
0
1
2
113
Kaikki (Musta/Pieni)
Kaikki tulostustyöt
Musta
0
1
1
2
114
Kaikki 1 (2-puolinen)
Kaikki tulostustyöt
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä/MV
1
1
0
1
118
Kaikki (Yksi väri 1)
Kaikki tulostustyöt
Yksi väri/Kaksi väriä
1
1
1
2
122
Kaikki (Täysväri +Yksi väri/Suuri)
Kaikki tulostustyöt
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä
1
0
1
2
123
Kaikki (Täysväri +Yksi väri/Suuri)
Kaikki tulostustyöt
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä
0
1
1
2
133
Kaikki A (Musta 2)
Kaikki tulostustyöt (Paitsi kopiotyöt)
Musta
2
1
1
2
148
Kaikki A (Täysväri +Yksi väri 2)
Kaikki tulostustyöt (Paitsi kopiotyöt)
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä
2
1
1
2
149
Kaikki A (Täysväri +Yksi väri 1)
Kaikki tulostustyöt (Paitsi kopiotyöt)
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä
1
1
1
2
222
Kopio (Musta 2) *4
Kopiotyöt
Musta
2
1
1
2
229
Kopio (Täysväri +Yksi väri/Suuri) *4
Kopiotyöt
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä
1
0
1
2
230
Kopio (Täysväri + Yksi väri/Pieni) *4
Kopiotyöt
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä
0
1
1
2
231
Kopio (Täysväri +Yksi väri/2) *4
Kopiotyöt
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä
2
1
1
2
232
Kopio (Täysväri +Yksi väri/1) *4
Kopiotyöt
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä
1
1
1
2
301
Tulostus
(Kaikki 1)
Kaikki tulostustyöt
(Paitsi kopio ja Vast.tulostustyöt)
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä/MV
1
1
1
2
321
Tulostus (Täysväri + Yksi väri/Suuri)
Kaikki tulostustyöt
(Paitsi kopio ja Vast.tulostustyöt)
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä
1
0
1
2
322
Tulostus (Täysväri + Yksi väri/Pieni)
Kaikki tulostustyöt
(Paitsi kopio ja Vast.tulostustyöt)
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä
0
1
1
2
324
Tulostus (Täysväri + Yksi väri/1)
Kaikki tulostustyöt
(Paitsi kopio ja Vast.tulostustyöt)
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä
1
1
1
2
401
Kopio + Tulostus (Täysväri/Suuri) *4
Kaikki tulostustyöt
(Paitsi Vastaanotetut tulostustyöt)
Täysväri/Kaksi väriä
1
0
1
2
402
Kopio + Tulostus (Täysväri/Pieni) *4
Kaikki tulostustyöt
(Paitsi Vastaanotetut
tulostustyöt)
Täysväri/Kaksi väriä
0
1
1
2
463*5
Kaikki C (musta / pitkä arkki)
Kaikki tulostustyöt
Musta
1 tai 2
0
1 tai 2
2 tai 4
465*5
Kaikki C (Täysväri +Yksi väri/pitkä arkki)
Kaikki tulostustyöt
Täysväri/Yksi väri/Kaksi väriä
1 tai 2
0
1 tai 2
2 tai 4
501
Skannaus (Kaikki 1) *4
Kaikki skannaustyöt
Väri/Musta
1
1
1
2
*1 Laskurin lukema per yksi tulostettu/skannattu arkki per laskurin nimike on seuraava:
"lukema Koko (Suuri tai Pieni) -sarakkeessa" × "lukema Skannattujen/Tulostettujen puolien (Yksipuolinen tai Kaksipuolinen) -sarakkeessa"
Esimerkki: Suuri, kaksipuolinen tuloste, määrä lisättynä lukuun <102 Kaikki 2> on 2 x 2 = 4.
*2 Suuri: Vakiokoko suurempi kuin A3.
*3 Pieni: Vakiokoko pienempi kuin A4.
*4 Ilmaisee nimikkeen, joka näkyy vain kun Kopio/Skannaustoiminto on käytettävissä. Tietoja Kopio/Skannaustoiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
*5 Jos paperin pituus on yli 487,7 mm ja enintään 975,4 mm, määrä tulostuspuolta kohden on 1. Jos paperin pituus on yli 975,4 mm, määrä tulostuspuolta kohden on 2.
2.
Tarkista seuraavat.
Laskurin tarkistus:
Lähetys/Faksilaskurin tarkistaminen:
MEAP-laskurin tarkistaminen:
Laiteohjainversion tai asennettujen lisävarusteiden tarkistaminen:
Laskurin tarkistus:
Paina [Tulosta lista].
Paina [Kyllä].
Lähetys/Faksilaskurin tarkistaminen:
Paina [Läh./Faksilaskurin tark.].
[Läh./Faksilaskurin tark.] näkyy vain jos Etäfaksitoiminto on aktivoitu.
Jos Etäfaksitoiminto ei ole aktivoitu, [Lähetyslask. tarkistus] näkyy.
HUOMAUTUS
Lähetys/Faksilaskurin kunkin nimikkeen skannatut puolet lasketaan seuraavissa olosuhteissa.
: Käytettävissä
-: Ei käytettävissä
Laskurin nimi
Laskennassa käytettävät vastaanottajatyypit*1
Väritila
Sähköposti
Tiedosto
Postilaatikko
Faksi
I-faksi
MV-skannaus
(Kaikki 1)
Lasketaan kun väritila on MV tai Harmaasävy.
MV-skannaus 1
-
-
MV-skannaus 2
-
-
-
MV-skannaus 3
-
-
-
-
MV-skannaus 4
-
-
-
Väriskannaus
(Kaikki 1)
Lasketaan kun väritila on Täysväri.
Väriskannaus 1
-
-
Väriskannaus 2
-
-
-
Väriskannaus 3
-
-
-
-
Väriskannaus 4
-
-
-
*1 Jos samanlaisia vastaanottajia on enemmän kuin yksi, lasketaan skannattujen arkkien määrä.
Paina [OK].
MEAP-laskurin tarkistaminen:
Paina [Tarkista MEAP-laskuri].
Paina <Sovelluksen nimi:> -pudotusvalikkoa → valitse haluamasi sovellus.
Tarkistaaksesi sovelluksen versiotiedot, MEAP-sovelluksen versiotiedot, tms, paina [Versiotietoja].
Paina [OK].
Laiteohjainversion tai asennettujen lisävarusteiden tarkistaminen:
Paina [Laitekokoonpano].
Paina [OK].
3.
Paina [OK].
52UC-01S