Viestien välittäminen käyttämällä Viestitaulua

Viestitaulu on toiminto, jolla pääkäyttäjä välittää viestejä laitteen käyttäjille kosketusnäytössä tai Etäkäyttöliittymällä.
Viestitaulun näyttöasetukset ja viestien syöttö tapahtuvat etäkäyttöliittymästä. (Katso "Overview of This Function.")

HUOMAUTUS
Viestitaulu on käytettävissä vain jos laite on liitetty verkkoon.
Tietoja erityyppisistä viestitauluista ja niiden käytöstä, sekä ohjeet viestitaulun näyttämisestä ja poistamisesta, katso "Displaying/Clearing the Message Board."
Lisätietoja pääkäyttäjätyypeistä, katso "Pääkäyttäjän asetukset."
52UC-01U