Valotuslasi

Aseta alkuperäiset valotuslasille kun kopioit sidottuja alkuperäisiä (kuten kirjoja ja aikakauslehtiä), paksuja tai ohuita alkuperäisiä sekä piirtoheitinkalvoja. Sinun tulisi asettaa alkuperäiset valotuslasille myös kun haluat kopioida A3 alkuperäisen kuvan, joka ulottuu aivan reunoihin asti, ilman että alkuperäisen reuna rajautuu pois.
1.
Avaa syöttölaite.
* Tunnistin
TÄRKEÄÄ
Tässä laitteessa on tunnistin, joka tunnistaa onko syöttölaite auki (ympyröity alue yllä olevassa kuvassa). Kun asetat alkuperäisiä valotuslasille, nosta syöttölaitetta noin 300 mm, jotta tunnistin irtoaa syöttölaitteesta. Jos tunnistin ei irtoa syöttölaitteesta, alkuperäisten koon tunnistus ei ehkä onnistu.
2.
Aseta alkuperäiset tekstipuoli alaspäin.
Alkuperäisen kopioitava puoli on asetettava alaspäin. Kohdista alkuperäisen yläreuna valotuslasin takareunaan (vasemmassa yläkulmassa olevaan nuolimerkkiin).
Aseta kirjat ja muut sidotut alkuperäiset valotuslasille samalla tavalla.
HUOMAUTUS
Kun suurennat A4 tai A5 alkuperäisen A3 paperille, aseta alkuperäinen valotuslasille vaakasuuntaisesti ja kohdista se A4R tai A5R merkkeihin.
3.
Sulje syöttölaite varovasti.
Huomio
Sulje syöttölaite varovasti ja varo jättämästä käsiä kannen ja rungon väliin.
Älä paina syöttölaitetta liian voimakkaasti, kun kopioit paksuja kirjoja valotuslasilla. Valotuslasi voi vaurioitua ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
Ota huomioon, että valotuslasilta tuleva valo saattaa olla hyvin kirkas kun suljet syöttölaitteen.
TÄRKEÄÄ
Kun asetat alkuperäisen valotuslasille, sen koko tunnistetaan sen jälkeen kun syöttölaite on suljettu. Muista sulkea syöttölaite ennen kopiointia.
HUOMAUTUS
Poista alkuperäinen valotuslasilta kun skannaus on valmis.
Jos alkuperäisen kokoa ei tunnisteta, paina → määritä alkuperäisen koko näytön ohjeiden avulla. Voit valita paperin koon myös manuaalisesti.

HUOMAUTUS
Laite tunnistaa automaattisesti seuraavat alkuperäisten koot: A3, A4, A4R, A5 ja A5R.
52UC-019