Paperin asettaminen Stack Bypass Alignment Tray-D

Kun käytössäsi on Stack Bypass Alignment Tray-D, voit vähentää paperin vinoutta (vinosyöttöä) kun se syötetään Stack Bypass-C:stä, ja ehkäistä kuvan kohdistusvirheen.
Aseta paperin kohdistusohjainten paikat noudattamalla allakuvattuja ohjeita.
HUOMAUTUS
Stack Bypass Alignment Tray-D on lisävaruste.

1.
Levitä hieman liukuohjaimia Stack Bypass-C:ssä vastaamaan asetettua paperia.
2.
Löysää kiinnitysruuveja.
Löysää neljää kiinnitysruuvia edessä ja takana.
3.
Levitä hieman paperin kohdistusohjaimia vastaamaan asetettua paperia.
4.
Tuuleta paperi useaan kertaan ja tasaa sen jälkeen paperin reunat työntämällä esiintyöntyviä reunoja sormillasi sisäänpäin.
Huomio
Varo, että et saa haavoja käsiisi paperin reunoista.
TÄRKEÄÄ
Jos paperi on käpristynyt, tasoita käpristynyt paperi ennen käyttöä kuten alla.
Tasoita paperinippu kuten allaolevassa kuvassa.
Käpristynyt paperi
Suoristettu paperi
5.
Aseta paperia Stack Bypass Alignment Tray-D:hen.
TÄRKEÄÄ
Varmista, että paperipinon paksuus ei ylitä rajoitusmerkkiä ().
HUOMAUTUS
Jopa 250 arkkia paperia (80 g/m2) voidaan asettaa Stack Bypass Alignment Tray-D:hen.
6.
Säädä Stack Bypass-C:n liukuohjaimet vastaamaan paperin kokoa.
7.
Säädä paperin kohdistusohjaimet vastaamaan paperia joka on asetettu Stack Bypass Alignment Tray-D:hen.
Älä jätä tyhjää tilaa paperinipun ja ohjainten väliin.
8.
Toista vaiheet 5 ja 6 kerran tai kahdesti, ja kohdista Stack Bypass-C:n liukuohjain vastaamaan asetettua paperia.
TÄRKEÄÄ
Estääksesi kopioitujen kuvien vinouden tai virheellisen kohdistumisen, varmista että paperinipun reunat ovat tarkoin tasatut vaiheissa 5 ja 6.
Jos paperin kohdistusohjain asetetaan paperikokoa kapeammaksi, paperia ei ehkä luovuteta.
9.
Kiristä kiinnitysruuvit varmistaaksesi paperin kohdistusohjaimen pysymisen paikallaan.
Kiristä neljä kiinnitysruuvia edessä ja takana.
Tietoja paperityypin ja koon valinnasta, noudata ohjetta alkaen vaiheesta 4 kohdassa "Paperin lisääminen Stack Bypass-C."
52UC-01F