LAITETIETOJEN TOMITUKSEN VASTAANOTTAJALISTA

Voit manuaalisesti tulostaa Laitetietojen toimitusvastaanottajien listan tarvittaessa.
Alla on kuvattu listaan tulostettavat nimikkeet ja niiden kuvaukset.

VASTAANOTTAJA

Tallennettujen vastaanottajien laitteiden IP-osoitteet tulostetaan.

VAST. SAATAVA TIETO

Tallennettujen vastaanottajien saatavissa olevat tiedot tulostetaan.

AUTOM. TOIMITUS

"'Kyllä' tulostetaan jos Automaattisen toimituksen asetukset on asetettu tallennetulle vastaanottajalle. "'Ei' tulostetaan jos Automaattisen toimituksen asetuksia ei ole asetettu tallennetulle vastaanottajalle.

AUTOM. TOIMITUKS. DATA

Automaattisesti toimitettavat laitetiedot tulostetaan automaattisesti jos vastaanottajalle on asetettu Automaattisen toimituksen asetukset.
TÄRKEÄÄ
Vain pääkäyttäjä voi tulostaa Laitetietojen toimitusvastaanottajien listan. (Katso "Pääkäyttäjän asetukset.")

Toimitusvastaanottajien tulostaminen

1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Laitetietojen jakeluasetukset].
3.
Paina [Tallenna vastaanottajat] → [Tulosta lista].
4.
Paina [Kyllä].
5.
Paina [OK] → [OK].
52UC-02J