FAKSILIIKENNÖINTIRAPORTTI LÄH/VAS

Liikenneraportti on mahdollista määrittää tulostumaan automaattisesti tai tulostaa se manuaalisesti.
Faksiliikenneraportti voidaan tulostaa määritettynä ajankohtana tai automaattisesti aina 40 liikennöinnin jälkeen.
Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
Alla on kuvattu raporttiin tulostettavat nimikkeet ja niiden kuvaukset.

OSASTOKOODI

Jos Osastokoodien hallinta on asetettu, Osastokoodi tulostetaan. Likenneraportit listataan Osastokoodien mukaisessa järjestyksessä.

AL.AIKA

Päivämäärä ja aika (24 tunnin muodossa), jolloin asiakirjan lähetys tai vastaanotto alkoi. Jos SSO-H on asetettu kirjautumispalveluksi, kirjautumisessa käytetty käyttäjänimi tulostetaan asetetun ajan alapuolelle. Kun laite ei pysty määrittämään käyttäjää (esimerkiksi automaattisessa edelleenlähetyksessä), käyttäjänimeä ei tulosteta.

VASTAANOTT. OS./NRO

Toisen osapuolen nimi ja faksinumero tulostetaan. Jos aliosoite tai Lähettäjän nimi on määritetty, se tulostetaan faksinumeron alle.
HUOMAUTUS
Jos lähetetään valitsemalla osoite osoitekirjasta, tulostetaan osoitekirjaan tallennettu vastaanottajan nimi. Jos lähetetään syöttämällä numero numeropainikkeilla, tulostetaan vastaanottajalta saatu Transmitting Subscriber Identification (TSI).
Jos PÄÄSYNHALLINTAJÄRJESTELMÄ on käytettävissä kun kirjautunut tavallinen käyttäjä tulostaa Faksin liikennöintiraportin, muiden käyttäjien työt tulostetaan merkinnällä "***" Faksinumero, Aliosoite ja Vastaanottajan tunnus -sarakkeeseen. Jos haluat nähdä Faksinumero, Aliosoite ja Kansion polku -sarakkeen tiedot, kirjaudu pääkäyttäjänä.

TYÖN OMISTAJAN NIMI

Jos työn omistajan nimi syötetään, se tulostetaan.

NRO

Nelinumeroinen luku, joka annetaan asiakirjalle lähetyksen tai vastaanoton yhteydessä, tulostuu. Numerot välillä 0001 - 4999 on varattu lähetyksiä ja numerot välillä 5001 - 9999 vastaanottoja varten.

TIETOLIIKENN.TILA

Liikennöinnin sisältö tulostetaan.
Lähetys, Sarjalähetys, Ajastettu sarjalähetys

SIVUJA

Lähetettyjen tai vastaanotettujen sivujen lukumäärä tulostuu.

TULOS

Tulostaa "OK" tai "NG."
Jos lähetettävä työ on peruutettu, teksti <SEIS> tulostuu Lähetysraportin Tulos-sarakkeeseen.
OK:
Liikennöinti päättyi onnistuneesti. "OK":n viereen tulostetaan myös liikennöintiaika.
NG:
Liikennöinti epäonnistui. "NG":n viereen tulostetaan myös liikennöintiaika ja virhekoodi.
Myös sivunumero, jolla liikennöintihäiriö ilmaantui, tulostetaan.
--:
Jos käytössäsi on Etäfaksitoiminto, et saanut ilmoitusta palvelimelta että liikennöinti on päättynyt.
HUOMAUTUS
Jos kenttä ylittää näyttökapasiteetin, vain näytölle mahtuvat merkin tulostetaan.

Faksin liikenneraportin tulostaminen

Faksin liikenneraportti voidaan tulostaa automaattisesti. Ohjeet Faksin liikenneraportin tulostamisesta manuaalisesti, katso "Liikennöinnin hallintaraportin tulostaminen Manuaalisesti."
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Lähetä] → [Faksiasetukset].
3.
Paina [Faksin liikenneraportti].
4.
Määritä asetukset → paina [OK].
<Autom. tulostus (40 lähetystä)>:
Paina [Kyllä] jos haluat että Faksin liikenneraportti tulostetaan automaattisesti kun lähetysten ja vastaanottojen yhteismäärä on 40.
<Määritä tulostusaika>:
Jos haluat tulostaa raportin määritettynä aikana, paina [Kyllä] → syötä aika numeropainikkeilla - .
Aika näytetään 24-tunnin muodossa. Syötä aika neljällä numerolla mukaanlukien nollat.
Esimerkkejä:
7:05 aamup. → 0705
11:18 iltap. → 2318
Jos teet virheen syöttäessäsi aikaa, poista virhesyöttö painamalla → syötä uusi nelinumeroinen luku.
Jos lähetysten ja vastaanottojen määrä ylittää 40 ennen määritettyä aikaa, tulostetaan Liikennöinnin hallintaraportti viimeisimmästä 40 lähetyksestä ja vastaanotosta.

HUOMAUTUS
Jos [Näytä työloki] kohdassa [Hallinta-asetukset] (Asetukset/Tallennus) on asennossa 'Ei', [Faksin liikenneraportti] ei ole näkyvissä.
Jos [Näytä työloki] kohdassa [Hallinta-asetukset] (Asetukset/Tallennus) muutetaan asennosta 'Ei' asentoon 'Kyllä', seuraavat asetukset muutetaan asentoon 'Ei' automaattisesti:
Automaattinen tulostus (40 lähetystä)
Määritä tulostusaika
Kun viesti <Tarkista tulostin. Kutsu huoltoedustaja.> ilmaisee että Tulostustoiminto ei ole käytettävissä, laite tulostaa automaattisesti Faksin liikenneraportin kun ongelma on selvitetty. Raporttiin tulostuu 40 tuoreinta liikennöintilokia.
52UC-02X