LÄHETYSLISTA

Voit tarvittaessa tulostaa Lähetystyölistan manuaalisesti.
Faksitoiminnon käyttämiseen tarvitaan lisävarusteita. Tietoja Faksitoiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet."
Alla on kuvattu listaan tulostettavat nimikkeet ja niiden kuvaukset.

V.OTTOAIKA

Päivämäärä ja aika, jolloin lähetettävä työ määritettiin, tulostetaan 24-tunnin järjestelmällä. Jos SSO-H on asetettu kirjautumispalveluksi, kirjautumisessa käytetty käyttäjänimi tulostetaan asetetun ajan alapuolelle. Kun laite ei pysty määrittämään käyttäjää (esimerkiksi automaattisessa edelleenlähetyksessä), käyttäjänimeä ei tulosteta.

AL.AIKA

Aika (24 tunnin muodossa), jolloin asiakirjan lähetys alkoi. Aloitusaika tulostetaan vain lähetystöistä, jotka on lähetetty ajastetulla lähetyksellä.

VASTAANOTT. OS./NRO

Vastaanottajan osoite tulostuu.
HUOMAUTUS
Jos PÄÄSYNHALLINTAJÄRJESTELMÄ on käytettävissä kun kirjautunut tavallinen käyttäjä tulostaa Lähetystöiden listan, muiden käyttäjien työt tulostetaan merkinnällä "***" Vastaanottajan osoite -sarakkeeseen. Jos haluat nähdä Vastaanottajan osoite -sarakkeen tiedot, kirjaudu pääkäyttäjänä.

VASTAANOTTAJAN NIMI

Vastaanottajan tunnus tulostetaan.
HUOMAUTUS
Jos PÄÄSYNHALLINTAJÄRJESTELMÄ on käytettävissä kun kirjautunut tavallinen käyttäjä tulostaa Lähetystöiden listan, muiden käyttäjien työt tulostetaan merkinnällä "***" Vastaanottajan osoite -sarakkeeseen. Jos haluat nähdä Vastaanottajan tunnus -sarakkeen tiedot, kirjaudu pääkäyttäjänä.

TYÖNRO

Tulostaa nelinumeroisen työnumeron, joka annetaan automaattisesti jokaiselle hyväksytylle työlle.

TIETOLIIKENN.TILA

Lähetyksen tyyppi ja tapa tulostetaan.
Lähetystyyppi: Lähetys (TX)
Lähetystapa: Tulostin, FTP, SMB, WebDAV, Lokero (LOKERO), I-Faksi (I-FAX), S-posti (S-POSTI), Faksi (FAKSI)

SIVUJA

Lähetettyjen sivujen lukumäärä tulostuu.
HUOMAUTUS
Lista faksi-, s-posti, I-faksi, tiedostopalvelin ja lokerolähetyksistä tulostetaan Lähetystyölistaan.
Jos kenttä ylittää näyttökapasiteetin, vain näytölle mahtuvat merkin tulostetaan.

Lähetystyön tilan tulostaminen

1.
Valitse .
2.
Paina [Työ] → [Työn tila].
3.
Paina pudotusvalikkoa → valitse [Lähetä] → paina [Tulosta lista].
4.
Paina [Kyllä].
52UC-02L