Järjestelmätiedot

Voit tarvittaessa tulostaa järjestelmätiedot manuaalisesti.
Alla on kuvattu raporttiin tulostettavat nimikkeet ja niiden kuvaukset.
MEAP Specifications
Tulostaa MEAP version.
Meap Contents
Tulostaa MEAP version tunnuksen.
Application Name
Tulostaa sovelluksen nimen.
Application ID/System Application Name
Tulostaa järjestelmäsovelluksen tiedostonimen tai vakiosovelluksen tunnuksen.
Application Version
Tulostaa sovelluksen versionumeron.
Status
Tulostaa sovelluksen tilan.
Installed on
Tulostaa sovelluksen asennuspäiväyksen ja kellonajan.
Vendor
Tulostaa sovelluksen toimittajan nimen.
License Status
Tulostaa lisenssin tilan.
License Expires After
Tulostaa lisenssin erääntymispäiväyksen.
License Upper Limit
Tulostaa lisenssin ylärajan kullekin laskurille.
Counter Value
Tulostaa kunkin laskurin nykyisen lukeman.
Free Register
Tulostaa kunkin rekisterin nykyisen lukeman.
Maximum Memory Usage
Tulostaa kunkin sovelluksen käytettävissä olevan enimmäismuistimäärän. Muistin enimmäiskäytön lukema tulostetaan kilotavuina (Kt).
Registered Service
Tulostaa MEAP-ympäristöön sovelluksesta tallennetun palvelun. Tallennettu palvelu tulostetaan vain siihen liittyvää dataa on.
HUOMAUTUS
Tulostettavat nimikkeet saattavat muuttua, sillä tuotteitamme parannetaan jatkuvasti.

Asennetun sovelluksen tietojen tulostaminen

1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Lisenssi/Muu] → [MEAP-asetukset].
3.
Paina [Tulosta järjestelmän tiedot].
4.
Paina [Kyllä].
52UC-034