Datan varmuuskopiointi/Vienti

Tiedot, kuten vastaanotettu data, tallennettu data, osoitekirja ja Asetukset/Tallennus-asetukset on tallennettu laitteen kiintolevylle.
Kiintolevyn virhetoiminto saattaa aiheuttaa tämän datan katoamisen. On suositeltavaa varmuuskopioida/viedä tärkeät tiedot säännöllisin väliajoin,
Huomioi, että Canon ei vastaa kadonneiden tietojen aiheuttamista menetyksistä.
Voit varmuuskopioida/viedä datan seuraavasti:
Varmuuskopiointi/Palautus
Tuo/Vie kaikki
Tuo/Vie valitusti
Voit varmuuskopioida/viedä seuraavan datan:
Varmuuskopioitava/Palautettava data
Voit varmuuskopioida datan laitteeseen ja palauttaa datan laitteeseen. Varmuuskopioitu data voidaan palauttaa vain tähän laitteeseen.
Data
Viittaukset
Lokeron asetukset
Faksilokeron asetukset
Mustivastaanottolokeron asetukset
Lokeron/Faksilokeron/Muistivastaanottolokeron tiedostot*1
Kuvan upotuslomake
*1 Voit myös varmuuskopioida/palauttaa toisen samanmerkkisen laitteen datan.
Data jonka voit tuoda/viedä kokonaan
Voit tallentaa/ladata useita nimikkeitä samanaikaisesti. Lisäksi voit vaihtaa dataa sellaisten muiden laitteiden kesken, jotka tukevat Tuo/Vie kaikki -toimintoa..
TÄRKEÄÄ
Vastaanottajan laitteen tyyppi saattaa estää Tuo kaikki -toiminnon käytön. Lisätietoja saat paikalliselta valtuutetulta Canon-jälleenmyyjältä.
Data
Viittaukset
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Main Menu Settings
Web Access Settings
Favorite Settings
Address Book
Quick Menu Settings
MEAP Application Setting Information
User Setting Information
Data jonka voit tuoda/viedä valitusti
Voit tallentaa/ladata valittua dataa. Voit vaihtaa dataa tämän laitteen ja sellaisten muiden laitteiden kesken, jotka eivät tue Tuo/Vie kaikki -toimintoa.
Data
Viittaukset
Address Lists
Device Settings (Forwarding Settings, Address Book, Send Function Favorite Settings)
Printer Settings
Paper Information
Web Access Favorites
Muu data jonka voit tuoda/viedä
Voit vaihtaa dataa tämän laitteen ja sellaisten muiden laitteiden kesken, jotka eivät tue Tuo/Vie kaikki -toimintoa.
Data
Viittaukset
Pikavalikon tiedot
MEAP:iin liittyvä data
MEAP-sovellusten lisenssitiedostot
MEAP-sovelluksiin tallennettu data*1
MEAP-sovellusten käyttöohjeet
Käyttäjäautentikoinnin tiedot, jotka on tallennettu SSO-H:n (Single Sign-On H) Paikallislaitteen autentikointijärjestelmään
*1 Joidenkin MEAP-sovellusten data saattaa olla varmuuskopioitavissa.

HUOMAUTUS
Kun käytössä on Kiintolevyn salaus- ja Peilaustoiminto, voit tallentaa saman datan kahdelle laitteeseen asennetulle kiintolevylle ja synkronoida ne keskenään. Tässäkin tapauksessa suosittelemme että varmuuskopioit/viet tärkeän datan säännöllisin väliajoin, sillä mahdollinen toimintahäiriö molemmissa kiintolevyissa saattaa aiheuttaa datan katoamisen.
Samalla varmuuskopioidaan myös salasanat ja PIN-koodit. Tietyn tyyppisiä salasananoja ei kuitenkaan voi varmuuskopioida.
Jos laitettasi ei ole liitetty verkkoon, on suositeltavaa että tulostat ja tallennat tärkeät tiedot, kuten Osoitekirjan. (Katso "Raporttien tulostaminen.")
52UC-004