Paperin kohdistus nidottaessa

Kopioitu tai tulostettu paperi saattaa kutistua lämpötilan, kosteuden ja paperityypin ominaisuuksien vuoksi. Jos näin käy, tällä toiminnolla voit kohdistaa kopioidut tai tulostetut paperit säätämällä viimeistelijän sisäistä kohdistusohjainta, jolloin kohdistetut paperit nidotaan.
Tämä tila voidaan asettaa kun Staple Finisher-W PRO tai Booklet Finisher-W PRO on asennettu. (Katso "Staple Finisher-W PRO/Booklet Finisher-W PRO/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU.")
1.
Valitse .
2.
Paina [Säätö/Ylläpito] → [Säätötoiminto] → [Nidonnan kohdistuksen säätö].
3.
Säädä kohdistusohjainta painamalla [-] tai [+] → paina [OK].
Paina [+] asettaaksesi kohdistusohjaimen lähemmäksi paperia.
Voit vaihtaa positiivisen ja negatiivisen arvon välillä painamalla [±].
HUOMAUTUS
Jos kohdistusohjain on liian lähellä paperia, seurauksena voi olla paperitukos tai paperin rypistyminen. Muista tehdä kohdistusohjaimen sijainnin hienosäätö.
52UC-0LK