Värivirheen korjaus

Voit automaattisesti korjata tulosteissa ilmenevän värivirheen.
TÄRKEÄÄ
Suorita nämä toimenpiteet vakaissa olosuhteissa (kuten huonelämpötila ja kosteus). Väri saattaa muuttua huomattavan epävakaaksi huoneen olosuhteiden nopeasti vaihdellessa, etenkin heti ilmastoinnin käynnistyksen jälkeen kesällä tai talvella.

1.
Valitse .
2.
Paina [Säätö/Ylläpito] → [Säädä kuvan laatu] → [Automaattinen värieron korjaus].
3.
Paina [Aloita].
52UC-0KJ