Taustakuvan asetusten määrittäminen

1.
Valitse .
2.
Valitse .
3.
Paina [Taustakuvan asetukset].
4.
Valitse painike jota varten taustakuva asetetaan → valitse taustakuvan asetukset → paina [OK].
52UC-1F4