Taustan tummuuden säätäminen

Tällä toiminnolla voit kopioida poistamalla alkuperäisen taustavärin. Tämä toiminto on hyödyllinen kun kopioidaan alkuperäisiä, kuten luetteloita joissa on taustaväri tai paperia joka on ajan kuluessa kellastunut.
1.
Paina → [Kopio].
2.
Paina [Lisäasetukset] → [Tummuus].
3.
Paina [Säädä] kohtaan <Taustan tummuus>.
Säätääksesi taustan tummuutta automaattisesti, paina [Autom.].
4.
Säädä taustan tummuutta painamalla [-] tai [+] → paina [OK].
[-]:
Estää tumman taustavärin kopioitumisen, mutta alkuperäisen vaaleat alueet saattavat jäädä kopioitumatta.
[+]:
Et ehkä voi täysin estää tumman taustavärin kopioitumista, mutta alkuperäisen vaaleat alueet kopioituvat aina.
Jos haluat säätää punaisen, vihreän ja sinisen tummuutta erikseen, paina [Säädä värejä erikseen]. Paina [-] tai [+] säätääksesi kunkin värin tummuutta (Punainen, Vihreä ja Sininen) → [OK].
5.
Paina [OK] → [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Jos säädät taustan tummuutta painamalla [Säädä] kohdassa <Taustan tummuus>, the [Autom.]-asetus peruutetaan. Vastaavasti, jos painat [Autom.], kun teet manuaalisia säätöjä kohdassa [Säädä], tekemäsi asetukset peruutetaan. Laite säätää automaattisesti taustan tummuuden.
52UC-0XR