Kopiotyön peruuttaminen

Työn peruuttaminen skannauksen aikana

1.
Paina [Peruuta] ponnahdusikkunassa, joka avautuu kun laite skannaa.
HUOMAUTUS
Voit peruuttaa skannauksen myös painamalla .

Kopioitavan/Kopiointia odottavan työn peruuttaminen

1.
Valitse .
Jos töitä on odottamassa kopiointia, lista töistä tulee näkyviin.
Valitse listasta työ, jonka haluat peruuttaa → paina [Peruuta].
Paina [Palauta kopiointi] jatkaaksesi jäljelläolevia töitä.
TÄRKEÄÄ
Et voi valita useita töitä ja peruuttaa niitä kaikkia kerralla. Valitse ja peruuta yksi työ kerrallaan.
Kun painat kopioidessasi Tallenna lokeroon (Kopio tallennettaessa) -toiminnolla, työtä ei keskeytetä, vaan se peruutetaan.
HUOMAUTUS
Jos painat [Peruuta] ponnahdusikkunassa joka avautuu kun laite kopioi tai odottaa kopiontia, voit peruuttaa kopioitavan työn tai viimeisen työn jonka alkuperäisen skannasit ja joka odottaa kopiointia.

Tilavalvonta/Peruuta-ikkunan käyttö

1.
Valitse .
2.
Paina [Työ].
3.
Paina [Työn tila] → valitse pudotusvalikosta [Kopio].
Vain kopiotyöt näkyvät listassa.
Jos valitset [Tulosta nykyinen kopio valmiiksi], voit peruuttaa tulostustyöt sen jälkeen kun nykyinen tulostustyö on valmis.
4.
Valitse kopiotyö, jonka haluat peruuttaa → paina [Peruuta].
Valitse ja peruuta yksi työ kerrallaan.
5.
Paina [Kyllä].

HUOMAUTUS
Peruutettu työ näkyy lokinäytössä merkinnällä <NG> (No Good).
52UC-0WH