Erikokoiset alkuperäiset

Tällä toiminnolla voit kopioida erikokoisia alkuperäisiä, kuten A3 ja A4, samanaikaisesti yhtenä ryhmänä.
TÄRKEÄÄ
Paperikokoja, joiden syöttöreunan leveys on erikokoinen (kuten A3 ja A5), ei voi syöttää yhdessä.

1.
Paina → [Kopio].
2.
Paina [Lisäasetukset] → [Erikokoiset alkuperäiset].
3.
Paina [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Jos alkuperäiset asetetaan syöttölaitteeseen, varmista, että erikokoisilla alkuperäisillä on sama leveys (paperityyppi).
Jos asetat Erikokoiset alkuperäiset -tilan, skannausnopeus saattaa olla hitaampi kuin tavallisesti.
HUOMAUTUS
Jos käytät [1-puolinen2-puolinen]-toimintoa [Erikokoiset alkuperäiset]-toiminnon kanssa, kopiot tulostetaan yksipuolisina kopioina vastaaviin paperikokoihin.
52UC-0XK