Yhdistä työerät

Tällä toiminnolla voit skannata useita eri kopioasetuksilla varustettuja alkuperäiseriä ja tulostaa ne yhtenä asiakirjana.
Voi asettaa yhdistetylle asiakirjalle kopioasetuksia (esimerkiksi Työn erotussivu ja Sivunumerointi -toiminnot. Voit myös tallentaa yhdistetyn asiakirjan lokeroon.
Tässä jaksossa kerrotaan esimerkiksi kaksoisnidonnasta ja etukannen asettamisesta yhdistettyyn asiakirjaan.
1.
Paina → [Kopio].
2.
Paina [Lisäasetukset] → [Työerien yhdistely].
3.
Määritä yhdistetyn asiakirjan kopioasetukset → paina [OK].
Vaikka määrität yhdistetyn asiakirjan asetukset kohdassa [Lisäasetukset] ennen kuin siirryt [Työerien yhdistely] -toimintoon, yhdistetyn asiakirjan asetukset pysyvät.
HUOMAUTUS
Jos haluat asettaa [Syötä arkit] yhdistetylle asiakirjalle, siirry vaiheeseen 7.
4.
Määritä yhdistetyn asiakirjan kopioasetukset.
5.
Valitse .
Jos haluat jatkaa seuraavan alkuperäiserän skannaamista muuttamatta kopioasetuksia, aseta alkuperäiset ja paina .
Voit muuttaa tai määrittää asetukset kohtiin [Kopio suhde], [2-puol. alkuperäinen], [Tummuus] ja [Alkuperäisen tyyppi] ennen kuin skannaat seuraavan erän alkuperäisiä (erien välissä). Muuttaaksesi asetuksia, paina ]Muuta asetuks.]. Valitse muutettava tila → kun olet painanut [Muuta], muuta asetukset → paina [OK] → [OK].
Jos haluat vaihtaa skannausasetuksia ja skannata seuraavan erän alkuperäisiä, paina [Seuraavan erän skannausaset.] ja toista toimenpiteet alkaen vaiheesta 4.
Jos haluat skannata uudelleen tai peruuttaa nykyisen alkuperäiserän, paina [Nollaa/Peruuta tämä erä] ja toista toimenpiteet alkaen vaiheesta 4.
Toista toimenpiteet kunnes kaikki erät on skannattu.
6.
Paina [Tarkista/Yhdistä kaikki erät].
Voit myös painaa [Tarkista/Peruuta erät] vaiheessa 4 edetäksesi vaiheeseen 7.
7.
Valitse alkuperäiserät siinä järjestyksessä, jossa haluat yhdistää ne.
Tarkista yhdistetyn asiakirjan kopioasetukset painamalla [Tarkista yleiset aset.].
Jos haluat valita kaikki erät, paina [Valitse kaikki]. Jos alkuperäiserä on jo valittu, tämä painike muuttuu muotoon [Poista valinta].
Lisää toinen erä painamalla [Lisää alkuperäiset] ja toista toimenpiteet alkaen vaiheesta 4.
Lisää toinen erä lokeroasiakirjoja painamalla [Lisää lokerosta] → valitse lokero. Valitse lisättävä tiedosto → paina [OK].
Tarkistaaksesi alkuperäiserän tietoja, valitse alkuperäiserä → paina [Tiedot].
HUOMAUTUS
Valitut erät numeroidaan ja yhdistetään määritetyssä järjestyksessä.
Voit peruuttaa valinnan valitsemalla alkuperäiserän uudelleen.
Tiedosto jonka voit valita Lokerosta alkuperäisenä on tarkkuudeltaan joko 600 dpi tai 1200 dpi. Jos asetat [Liimasidonta] vaiheessa 3, voit valita molemmat tiedostot.
Alkuperäiserän muokkaaminen:
Alkuperäiserän poistaminen:
Mallin tulostaminen:
Asetus [Lisää kansi]/[Syötä arkit] yhdistetylle asiakirjalle:
Alkuperäiserän muokkaaminen:
Paina [Muokkausvalikko].
Tarkista kuva painamalla [Näytä kuva] → tarkista kuva → paina [OK].
Poista sivuja erästä painamalla [Poista sivu] → valitse [Yksi sivu] tai [Monia sivuja]. Määritä poistettava(t) sivut → paina [Aloita poisto] → [Kyllä].
Alkuperäiserän poistaminen:
Paina [Muokkausvalikko] → [Poista erä].
Valitse poistettava erä → paina [OK] → [Kyllä].
Mallin tulostaminen:
Paina [Mallituloste].
Valitse tulostustapa.
[Valitun työerän mallituloste]:
Tulostaa mallin valitusta alkuperäiserästä. Malli tulostetaan käyttämällä valitulle erälle asetettuja kopioasetuksia.
[Yhdistett. töiden Mallituloste]:
Tulostaa mallin yhdistetystä työstä. Malli tulostetaan käyttämällä kullekin erälle ja yhdistetylle asiakirjalle tehtyjä kopioasetuksia.
Asetus [Lisää kansi]/[Syötä arkit] yhdistetylle asiakirjalle:
Paina [Lisää kansi] tai [Syötä arkit].
Määritä asetukset → paina [OK] → [OK].
Ohjeet [Lisää kansi] ja [Syötä arkit] -asetuksista, katso "Lisää kansi" ja "Arkkien lisääminen."
8.
Syötä tulosteiden määrä numeropainikkeilla - .
9.
Paina [Aloita tulostus].
Jos asetat [Tallenna lokeroon] vaiheessa 3, paina [Tallenna lokeroon].
Jos asetat [Tallenna lokeroon] vaiheessa 3, ja [Kopio tallennettaessa] on asennossa 'Kyllä', voit suorittaa seuraavat toimenpiteet:
[Tulosta/Tallenna]:
Yhdistetty asiakirja tallennetaan valittuun lokeroon samalla kun se tulostettaan.
[Tall. ja viim.]:
Yhdistetty asiakirja tallennetaan lokeroon tulostamatta sitä.

TÄRKEÄÄ
Jos asetat [Työerien yhdistely], voit asettaa [Lisää kansi]/[Syötä arkit] yhdistetylle asiakirjalle. Et voi asettaa [Lisää kansi]/[Syötä arkit] kullekin alkuperäiserälle.
Jos asetat [Työerien yhdistely], Koontityö-toiminto asetetaan automaattisesti kullekin alkuperäiserälle. Et voi käyttää Koontityö-toimintoa yhdistetylle asiakirjalle.
Et voi suorittaa keskeytyskopiointia kun kopioit Työerien yhdistely -toiminnolla.
Et voi tallentaa Työerien yhdistely -toimintoa Vakioasetuksiin tai kohtaan [Suosikkiasetukset].
Et voi hakea Työerien yhdistely -toimintoa kohdasta [Edelliset asetukset].
HUOMAUTUS
Yhteen asiakirjaan yhdistettävien alkuperäiserien enimmäismäärä on 32.
Voit säätää tummuutta tulostuksen aikana.
Voit peruuttaa Työerien yhdistely -toiminnon ja muut kopiotoiminnot painamalla [Peruuta yhdist.].
52UC-0YA