Katsaus tähän toimintoon

Voit käyttää useita kopiotoimintoja Normaalikopion perustoimintonäytöstä joka näkyy kosketusnäytössä.
Tietoja tämän toiminnon yhteydessä tarvittavista lisävarusteista, katso "Kussakin toiminnossa tarvittavat lisävarusteet." Tämän jakson selostuksissa oletetaan että Duplex Color Image Reader Unit-M on asennettu.

Kopioinnin perustoimintonäytön kytkeminen

Kun olet kytkenyt virran ja painanut , Päävalikko avautuu kosketusnäyttöön. Jos painat kosketusnäytössä [Kopio], avautuu Kopion perustoimintonäyttö.
Normaalikopioinnin Perustoimintonäyttö

Pikakopion perustoimintonäyttö

Pikakopion perustoimintonäyttö yksinkertaistaa Normaalikopion perustoimintonäytön kopiointitoimenpiteet.

Normaalikopion perustoimintonäyttö

1
[Valitse väri]
Paina valitaksesi väritilan kopiointia varten.
2
[1:1]
Paina kun kopioit samaan kokoon kuin alkuperäinen.
3
[Kopio suhde]
Painamalla tätä voit määrittää haluamasi kopiosuhteen.
4
[Valitse paperi]
Paina valitaksesi paperin koon/tyypin ja paperilähteen.
5
[Mallikopio]
Tällä toiminnolla voit tarkistaa kopiotuloksen, ennen kuin teet useita kopioita.
6
<Tarkista asetukset>
Paina tarkistaaksesi, muokataksesi tai poistaaksesi nykyiset kopioasetukset.
7
Voit määrittää seuraavat asetukset:
Tallenna/muokkaa suosikkiasetuksia
Tallenna Pikavalikkoon (Katso "Pikavalikko.")
Oletusasetusten muuttaminen
Tallenna lisäominaisuudet pikapainikkeille
8
[Suosikkiasetukset]
Paina tallentaaksesi usein käytetyt kopioasetukset. Voit myös hakea tallennettuja asetuksia.
9
[Edelliset asetukset]
Paina hakeaksesi kolme viimeisintä kopioasetusta.
10
Pikapainikkeet kohtaan [Lisäasetukset]
Paina valitaksesi lisäasetustilan. [Viimeistely], [2-puol.], [Tummuus] ja [Alkuperäisen tyyppi] ovat oletusasetuksia.
11
[Lisäasetukset]
Paina määrittääksesi muita asetuksia. Voit koostaa monia erilaisia kopiotoimintoja.
12
[Keskeytä]
Keskeytystila mahdollistaa varatun tai nykyisen kopiotyön keskeyttämisen kiirekopioiden tekemiseksi.

Lisäasetukset-ikkuna 1/4

Allaoleva ikkuna, joka avautuu kosketusnäyttöön kun painat Normaalikopion perustoimintonäytössä [Lisäasetukset], on nimeltään Lisäasetusten ikkuna. Ikkuna on jaettu neljään osaan. Paina tai siirtyäksesi seuraavaan tai edelliseen ikkunaan. Kaikki erikoiset kopiotoiminnot näkyvät näissä ikkunoissa.
Kun painat valittuasi toiminnon, avautuu Opasikkuna josta saat lisätietoja. Tämä on hyödyllistä, kun haluat saada lisätietoja valitusta toiminnosta.
1
[Kirja2 sivua]
Paina valitaksesi tai peruuttaaksesi Kirja2-sivua -tilan. Tämän toiminnon avulla voit kopioida avatun kirjan vastakkaiset sivut erillisille kopioarkeille.
2
[2-puol.]
Paina kun määrität 2-puolinen -asetukset. Paina tehdäksesi [1-puolinen2-puolinen], [2-puolinen2-puolinen], [2-puolinen1-puolinen] tai [Kirja2-puolinen] -kopioita.
3
[Viimeistely]
Paina valitaksesi Lajittelun, Ryhmittelyn tai Nidonnan.
4
[Vihko]
Paina tehdäksesi vihkon tai kopioidaksesi useita alkuperäisiä.
5
[Syötä arkit]
Paina lisätäksesi välilehtiä, lukusivuja tai indeksivälilehtiä määritettyjen sivujen väleihin.
6
[Lisää kansi]
Paina lisätäksesi kannet.
7
[Kalvojen päällysarkit]
Paina lisätäksesi arkin piirtoheitinkalvojen väleihin piirtoheitinkalvoja kopioitaessa. Voit myös kopioida välilehtiarkeille.
8
[Alkuperäisen tyyppi]
Paina valitaksesi alkuperäisen tyypin (painokuva, valokuvatuloste, teksti, kartta tai värikopio), jonka aiot kopioida.
9
[Tummuus]
Säädä kopiotummuutta painamalla tätä.
10
[Erikokoiset alkuperäiset]
Paina tehdäksesi kopiot erikokoisista alkuperäisistä asettamalla ne ryhmänä syöttölaitteeseen.
11
[N 1:lle]
Paina kun haluat automaattisesti pienentää kaksi, neljä tai kahdeksan alkuperäisen sivua mahtumaan yhdelle yksipuoliselle tai kaksipuoliselle kopioarkille.
12
[Koontityö]
Tällä toiminnolla voi skannata alkuperäisiä, joita on liian monta asetettavaksi kerralla, siten että ne jaetaan useisiin eriin.

Lisäasetukset-ikkuna 2/4

1
[Väritasapaino]
Säädä väritasapainoa painamalla tätä.
2
[Säädä pikavalinnan väri]
Paina, kun haluat hienosäätää kopioiden kuvan laatua.
3
[Kehyksen poisto]
Paina, jos haluat poistaa tummat reunat ja viivat, joita ilmaantuu alkuperäisen kuvan ympärille, sekä rei'itysjälkien varjot.
4
[Tarkkuus]
Paina alkuperäisen kuvan kopioimiseksi terävämpänä tai pehmeämpänä.
5
[Sidontareunus]
Paina luodaksesi sidontareunuksen kopioarkin reunoille.
6
[Siirto]
Paina siirtääksesi alkuperäisen kuvan paikkaa kopioarkilla.
7
[Tulostuspäivämäärä]
Tällä toiminnolla voit tulostaa päiväyksen.
8
[Vesileima]
Tällä toiminnolla voit tulostaa vesileiman.
9
[Kopiosarjan numerointi]
Tällä toiminnolla voit tulostaa kopiosarjan numerot.
10
[Sivunumerointi]
Tällä toiminnolla voit tulostaa sivunumerot.

Lisäasetukset-ikkuna 3/4

1
[Tulosta ja tarkista]
Paina kun haluat varmistaa skannatut kuvat sivu kerrallaan ennen kopiointia kun skannaat alkuperäisiä valotuslasilla.
2
[Negatiivi/Positiivi]
Paina tehdäksesi kopioita alkuperäisestä kuvasta värit ja sävyt käänteisinä.
3
[Toistuvat kuvat]
Tämän tilan avulla voit kopioida alkuperäisen koko kuvan toistuvasti joko pysty- tai vaakasuunnassa.
4
[Työerien yhdistely]
Tällä toiminnolla voit skannata useita eri kopioasetuksilla varustettuja alkuperäiseriä ja kopioida ne yhtenä asiakirjana.
5
[Tulosta ind.- välilehdelle]
Paina kopioidaksesi välilehden ulokkeille.
6
[Alueen määritys]
Paina tehdäksesi kopioita määritetystä alueesta.
7
[Kuvan upotus]
Paina kun haluat lisätä muistiin tallennetun kuvan alkuperäisen kuvan päälle kopiointia varten.
8
[Tallenna lokeroon]
Tällä toiminnolla voit tallentaa Kopio-ikkunasta skannatut alkuperäiset tiedostoina lokeroon.
9
[Peilikuva]
Paina kopioidaksesi alkuperäisen kuvan peilikuvana.
10
[Työ valmis -ilmoitus]
Paina asettaaksesi laitteen ilmoittamaan sähköpostilla, kun kopiotyö on tehty.

Lisäasetukset-ikkuna 4/4

1
[Liimasidonta]
Paina tehdäksesi liimatun vihkon kopioimalla useita alkuperäisiä.

HUOMAUTUS
Voit suorittaa samat toiminnot sekä Normaalikopion perustoimintonäytössä että Pikakopion perustoimintonäytössä. Voit asettaa haluamasi näytön Asetukset/Tallennus-ikkunasta. (Katso "Kopioinnin perustoimintonäytön kytkeminen.")
52UC-0WE