Alkuperäisen tyypin valitseminen

Voit valita alkuperäisen tyypin manuaalisesti kuvan tyypin perusteella. Seuraavat alkuperäisen tyyppi -tilat ovat käytettävissä.
Teksti/Painokuva -tila
Teksti/Valokuvatuloste -tila
Kartta-tila
Värikopio-alkuperäinen -tila
Painokuva-tila
Valokuvatuloste-tila
Teksti-tila
Teksti/Painokuva -tila
Tämä tapa soveltuu parhaiten alkuperäisille, jotka sisältävät sekä tekstiä että kuvia (painettuja valokuvia).
Teksti/Valokuvatuloste -tila
Tämä tapa soveltuu parhaiten alkuperäisille, jotka sisältävät sekä tekstiä että valokuvia.
Kartta-tila
Tämä tila sopii parhaiten alkuperäisille, jotka sisältävät tarkkaa grafiikkaa, kuten kartassa.
Värikopio-alkuperäinen
Tämä tapa soveltuu parhaiten alkuperäisille, jotka itse ovat värikopioita.
Painokuva-tila
Tämä tila sopii parhaiten kuville, jotka on painettu rasteroituna.
Valokuvatuloste-tila
Tämä tila sopii parhaiten valokuvapaperille tulostetuille valokuville.
Teksti-tila
Tämä tila sopii parhaiten tekstiä sisältävien alkuperäisten kopiointiin. Tällä tilalla voit kopioida selkeinä myös sinikopioita ja lyijykynäpiirroksia.
1.
Paina → [Kopio].
2.
Paina [Lisäasetukset] → [Alkuperäisen tyyppi].
3.
Valitse alkuperäisen tyyppi.
Säätääksesi teksti/valokuva-käsittelyn tasoa, paina [Teksti/Painokuva], [Teksti/Valokuvatuloste], [Kartta] tai [Alkuperäinen värikopio].
Paina seuraavaksi [Säädä taso] → valitse[Teksti etusijalla] tai [Valokuva etusijalla] → paina [OK].
[Teksti etusijalla]:
Korostaa tekstin osuutta alkuperäisessä.
[Valokuva etusijalla]:
Etusijalla on kuvien tarkka toisto mahdollisimman pienellä moiré-efektillä.
Voit säätää teksti/kuva-korostuksen tasoa. Jos haluat toistaa tekstin mahdollisimman tarkasti, paina [Teksti etusijalla], → siirrä kohdistinta vasemmalle. Jos haluat toistaa kuvaat mahdollisimman tarkasti, paina [Valokuva etusijalla] ja siirrä ilmaisinta oikealle.
4.
Paina [OK] → [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Jos kopioit alkuperäisen, joka sisältää rasteroituja sävyjä kuten painetussa valokuvassa, saattaa ilmetä moiré-efekti (läikehtivä aaltomainen kuvio). Jos näin käy, voit pienentää moiré-efektiä käyttämällä [Tarkkuus]-tilaa. (Katso "Kuvan terävyyden säätäminen.")
HUOMAUTUS
Jos alkuperäinen on kalvo/kirkas filmi, valitse alkuperäisen tyyppi → säädä tummuus alkuperäisen mukaiselle tasolle.
52UC-0XS