X ja Y-akselien asettaminen itsenäisesti

Suhdezoomauksella voit määrittää eri XY-kopiosuhteet suurennukselle tai pienennykselle prosentteina. Voit asettaa kopio (zoomaus) suhteen välillä 25% - 400%.
Kopiosuhteen määrittäminen manuaalisesti (XY-suhde)
Voit asettaa eri kopio (zoomaus) suhteen vaaka- (X) ja pystyakselille (Y), ilmaistuna 1% askelin.
Kopiosuhteen määrittäminen automaattisesti (Automaattinen XY-suhde)
XY-kopiosuhde asetetaan valitun paperikoon mukaan automaattisesti .
Jos A4R on valittu:
1.
Paina → [Kopio].
2.
Paina [Kopio suhde] → [XY-suhde].
3.
Paina [X] ja [Y] → paina [-] tai [+] määrittääksesi kopiosuhteet.
Voit syöttää numerot myös numeropainikkeilla.
TÄRKEÄÄ
Jos asetat [Automaatt. XY-suhde], valitse paperikoko käyttäen Manuaalista paperinvalintaa. Jos et valitse paperikokoa, kopiosuhde asetetaan automaattisesti vastaamaan paperikasettiin 1 asetun paperin kokoa.
4.
Paina [OK].

TÄRKEÄÄ
Et voi kopioida erittäin läpinäkyviä alkuperäisiä kuten piirtoheitinkalvoja [Automaatt. XY-suhde] -toiminnolla. Määritä kopio (zoomaus) suhde manuaalisesti tämän tyyppisille alkuperäisille.
HUOMAUTUS
Jos asetat kopio (zoomaus) suhteen kohdassa [XY-suhde], alkuperäisen kuva saatetaan kääntää ennen tulostusta. Laite laskee kääntämistarpeen alkuperäisen koon ja määritettyyn kopio (zoomaus) suhteen perusteella.
Jos luovutuskoko poikkeaa määrittämästäsi suhteesta, voit säätää sitä käyttämällä [Zoomauksen hienosäätö] -toimintoa kohdassa [Säätö/Ylläpito] (Asetukset/Tallennus). (Katso "Zoomauksen hienosäätö.")
52UC-0X4