Faksi

Lähetä faksi vain kolmessa vaiheessa!

Opi tekemään faksin lähetysasetukset.

Käytä digitaalisen monitoimilaitteen monipuolisia ominaisuuksia kun lähetät faksin.
Määritä vastaanottajat pikapainikkeilla ja lähetä faksit määrättynä kellonaikana.
Faksin lähettäminen tehokkaasti
Kuvan laadun säätö
Vianmääritys
52UC-0YW