Tiedostojen vastaanottaminen I-Faksilla

Voit asettaa, tulostetaanko vastaanotetut I-faksit automaattisesti, vai tallennetaanko ne Muistivastaanottolokeroon.
1.
Paina → [Faksi/I-faksilokero] → [Muistivast.lokero].
2.
Paina [Muistivast.lokero].
3.
Aseta <I-faksin muistinlukitus>.
[Kyllä]:
Vastaanotetut tiedostot tallennetaan Muistivastaanottolokeroon.
[Ei]:
Vastaanotetut tiedostot tulostetaan automaattisesti.
HUOMAUTUS
Jos olet asettanut [Muistinlukituksen aloitusaika]/[Muistinlukituksen lopetusaika] kohdassa [Aseta Faksi/I-faksilokero]. [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus), näyttöön tulee:
Kun valitset [Kyllä] kohtaan <I-faksin muistinlukitus>: Muistin lukituksen lopetusaika näkyy.
Kun valitset [Ei] kohtaan <I-faksin muistinlukitus>: Muistin lukituksen aloitusaika näkyy.
Jos <I-faksin muistinlukitus> on asennossa 'Ei', I-faksitoiminnolla vastaanotetut tiedostot tulostetaan automaattisesti ja poistetaan Muistivastaanottolokerosta.
4.
Paina [Takaisin] toistuvasti kunnes Lokeron valintaikkuna ilmestyy.
52UC-195