Toiminnot ja termit, joita käytetään tässä oppaassa (Käyttöopas)

Tämä laite käyttää muistia tehokkaasti tulostustoimintojen suorittamiseen. Esimerkiksi seuraava alkuperäinen on mahdollista skannata välittömästi sen jälkeen kun edellinen kopioitava alkuperäinen on skannattu. Voit myös tulostaa tällä laitteella käyttämällä muuta kuin kopiointitoimintoa. Tämä laite yhdistelee eri toimintoja, joten kopioiden lisäksi monenlaiset työt asetetaan jonoon ennen niiden käsittelyä.
Sekaannusten välttämiseksi tätä opasta (Käyttöopas) luettaessa usein käytetyt ternit "skannaus", "tulostus" ja "kopiointi" on kuvattu alla. Kopioinnin ollessa kyseessä alkuperäisten skannaus ja kopioiden tulostus saattaa olla kuvattu erillisinä toimintoina.
Skannaus
Kopioitavan tai lähetettävän alkuperäisen skannaus tai datana laitteeseen tallennettavan alkuperäisen skannaus.
Tulostus
Tietokoneelta laitteeseen lähetetyn datan, laitteeseen tallennetun datan tai kopion tulostus.
Kopiointi
Alkuperäisestä skannatun datan tulostaminen, jonka jälkeen suoritetaan viimeistelytoimenpiteet, kuten nidonta.
Normaali/käänteinen järjestys
Normaali ja käänteinen järjestys ovat termejä, joiden avulla ilmaistaan paperin järjestys.
Normaali järjestys: Paperin lisäys/tulostus ensimmäiseltä sivulta alkaen.
Käänteinen järjestys: Paperin lisäys/tulostus viimeiseltä sivulta alkaen.
Tekstipuoli ylös/alas
Tekstipuoli ylös/alas ovat termejä, joiden avulla ilmaistaan paperin tulostettu puoli.
Tekstipuoli ylös: Paperin lisäys/luovutus tasolle tulostettu puoli ylöspäin.
Tekstipuoli alas: Paperin lisäys/luovutus tasolle tulostettu puoli alaspäin.
Ylösalaisin
Ylösalaisin on termi, joka ilmaisee paperin suunnan.
Ylösalaisin: Paperin lisäys/luovutus ylösalaisin.
Kuva yhdistelmästä normaali/käänteinen järjestys, tekstipuoli ylös/alas ja ylösalaisin
Normaali järjestys
Normaali järjestys
(ylösalaisin)
Käänteinen järjestys
Käänteinen järjestys
(ylösalaisin)
Tekstipuoli ylös
Tekstipuoli alas
HUOMAUTUS
Tässä oppaassa (Käyttöopas) käytetyissä kuvissa tekstipuoli ylös ja alas -vaihtoehtoa kuvaa numeroiden 1–3 ja kirjainten A–C suunta. Myös etu- ja takakannen kuvissa tekstipuoli ylös -vaihtoehtoa kuvaa musta lihavoitu merkki ja tekstipuoli alas -vaihtoehtoa kuvaa ääriviivamerkki.
52UC-264