Pitkän paperin taso-C

Kun tulostat paperille, jonka pituus paperin syöttösuunnassa on 487,8 mm tai enemmän, kiinnitä Pitkän paperin taso-C luovutuspuolelle (viimeistelijään).

Osat ja niiden toiminnot

1.
Luovutustason jatke
Kiinnitä tämä luovutuspuolelle (viimeistelijään).
HUOMAUTUS
Luovutustason jatke voidaan kiinnittää vain tasoon C, mikäli käytössä on Booklet Finisher-AC.
52UC-049