Käpristymän korjaustason säätö

Voit säätää muokatun paperityypin käpristymän korjaustasoa.
TÄRKEÄÄ
Tämä toiminto saattaa vaikuttaa paperin syöttöön. Koska suuri arvon lisääminen saattaa aiheuttaa paperitukoksia, on suositeltavaa säätää arvoja pienin askelin.
Riippuen paperityypin ominaisuuksista, kuten paksuus, et ehkä pysty korjaamaan käpristymää oikein vaikka säätäisit käpristymän korjaustasoa.

1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset].
3.
Valitse listasta paperityyppi jota haluat muokata → paina [Tiedot/Muokkaa].
4.
Paina [Muuta] kohtaan <Käpristymisen korjaustaso>.
5.
Paina [-] tai [+] asetuksen [Luov.teksti ylös (Käänt.)] tai [Luovutusteksti alas (Tav.)] kohdalla säätääksesi paperin käpristymän korjaustasoa → [OK].
Tekstipuoli ylös/alas
Automaattinen
Tekstipuoli ylös
Tekstipuoli alas
Yksipuolinen tulostus
Todellisen tekstipuoli ylös- / tekstipuoli alas -arvon mukaan*1
Luov.teksti ylös (Käänt.)
Luovutusteksti alas (Tav.)
Kaksipuolinen tulostus
Luov.teksti ylös (Käänt.)*2
*1 Tarkista tulostetun paperin tekstipuoli ylös- / tekstipuoli alas -arvo. Jos tekstipuoli on ylös, säädä asetusta kohdassa "Luov.teksti ylös (Käänt.)". Jos tekstipuoli on alas, säädä asetusta kohdassa "Luovutusteksti alas (Tav.)".
*2 Kun tulostat kaksipuolisesti, painikkeen [-] tai [+] painaminen kohdassa [Luovutusteksti alas (Tav.)] ei toimi paperin käpristymän korjaustason säätämiseksi.
6.
Paina [OK].
Paperin käpristymää voi vähentää säätämällä paperia vastakkaiseen suuntaan kuin käpristymissuunta. Tee testitulosteet paperille, jota olet säätänyt tarkistaaksesi käpristymän korjauksen tason.
HUOMAUTUS
Tarkista paperin käpristymän suunta asettamalla paperi samaan suuntaan, jossa se luovutetaan tasolle.
Säädä käpristymisen korjaustasoa vastakkaiseen suuntaan kuin tulostettu paperi.
Tulostetun paperin käpristymissuunta
Korjauksen suunta
Kun paperi käpristyy ylöspäin
Käpristymä alaspäin (valitse [-])
Kun paperi käpristyy alaspäin

Käpristymä ylöspäin (valitse [+])

52UC-0J2