Kuvan vasemman reunan kohdistuksen säätö

Jo syöttösuuntaan katsottaessa kuva tulostuspaperilla on siirtynyt vasemmalle tai oikealle oikeasta paikasta, kuvan siirtymä voidaan korjata säätämällä paperin vasenta reunusta
HUOMAUTUS
Voit tehdä säädön myös käyttämällä ohjearkkia. (Katso "Kuvan paikan säätäminen ohjearkin avulla.")
1.
Valitse .
2.
Paina [Yleisasetukset] → [Paperiasetukset] → [Paperityypin hallinta-asetukset].
3.
Valitse listasta paperityyppi jota haluat muokata → paina [Tiedot/Muokkaa].
4.
Paina [Muuta] kohtaan <Säädä kuvan paikka>.
5.
Paina [Älä käytä skanneria].
Jos syötät testipaperilta mitatun pituuden erotuksen:
HUOMAUTUS
Jos haluat säätää kuvan paikkaa pitkällä arkilla, tulosta pitkän arkin testisivu. Säädön voi tehdä tehokkaammin kuin tulostamalla testisivun toiminnolla [Testituloste] kohdassa <Säädä kuvan paikka>. (Pitkän arkin testisivu on saatavana verkon käyttöopassivustosta.)
Paina [Testituloste].
Syötä tehtävien testisivujen määrä → paina [Seuraava].
HUOMAUTUS
Jos kuvan paikka vaihtelee suuresti, korjauksen tarkkuus paranee tulostamalla useita testisivuja ja käyttämällä mitatun pituuden keskiarvoa.
Valitse paperilähde joka sisältää muokatun paperityypin → paina [Aloita tulostus].
Testisivu tulostuu.
Palaa <Säädä kuvan paikka> -ikkunaan ja mittaa ‘i’:n pituus tulostetun testisivun etu- ja taustapuolelta.
Vakiokoko
Pitkä arkki
Oletusarvo: ‘i’ = 20,0 mm
Syötä pituuden erotus mitatun arvon ‘i’ ja oletusarvon (20 mm) välillä sekä etu- että taustapuolilla.
Esimerkiksi jos mitattu ‘i’:n pituus on 21,5 mm, syötä - 1,5 mm kohtaan <Vas.reunan (i) säätö>.
Esimerkiksi jos mitattu ‘i’:n pituus on 18,5 mm, syötä + 1,5 mm kohtaan <Vas.reunan (i) säätö>.
Mitatun pituuden ja oletusarvon välinen erotus 1,5 mm on korjattu.
Paina [OK].
Jos tarpeen, tulosta uusi testisivu ja tarkista korjauksen määrä.
Jos korjaat paikkaa käyttämällä tulostettuja kuvia:
Tarkista kuvan paikka tulostetulla paperilla.
* Syöttösuunta
Mittaa 'i':n pituus, joka on etäisyys tulostetun alueen vasemmasta reunasta paperin vasempaan reunaan, ja syötä sen erotus oletusarvoon (20 mm).
Esimerkiksi jos mitattu ‘i’:n pituus on 21,0 mm, syötä - 1,0 mm kohtaan <Vas.reunan (i) säätö>.
Esimerkiksi jos mitattu ‘i’:n pituus on 19,0 mm, syötä + 1,0 mm kohtaan <Vas.reunan (i) säätö>.
Mitatun pituuden ja oletusarvon välinen erotus 1,0 mm on korjattu.
Paina [OK].
Jos tarpeen, tulosta uusi paperi ja tarkista korjauksen määrä.
6.
Paina [OK].

TÄRKEÄÄ
Kun avaat ikkunan uudelleen suljettuasi sen painamalla [OK], ikkunassa olevat arvot palautuvat arvoon '0'. Siitä huolimatta säädetty arvo on voimassa kussakin kentässä. Jos toistat vaiheen, tarkista 'i':n pituus uudella testisivulla ja syötä uusi arvo.
HUOMAUTUS
Palauta kokonaisarvo valitsemalla [Palauta alkuasetukset].
Voit korjata kuvan paikkaa myös käyttämällä tallennusmerkkien arvoja, kuten alla. Tarkista ovatko tallennusmerkin keskiviiva ja testisivun reuna kohdakkain, ja säädä kuvan sijainti seuraavasti:
Jos tallennusmerkin keskiviiva on tarkasti testisivun reunan päällä, kuvan sijaintia ei tarvitse säätää.
Jos tallennusmerkin keskiviiva on testisivun reunan ulkopuolella (tallennusmerkin keskiviivaa EI ole tulostettu), tarkista mikä tallennusmerkin numero on lähinnä, ja syötä positiivinen arvo.
Jos tallennusmerkin keskiviiva on testisivun reunan sisäpuolella, tarkista mikä tallennusmerkin numero on lähinnä, ja syötä negatiivinen arvo.
Tallennusmerkin keskiviiva on testisivun reunan ulkopuolella
Tallennusmerkin keskiviiva on tarkasti testisivun reunan päällä
Tallennusmerkin keskiviiva on testisivun reunan sisäpuolella

Säädä syöttämällä "+ 4"

Oikein säädetty

Säädä syöttämällä "- 6"
52UC-0JC