Katsaus tähän toimintoon

Kun painat [Paperityypin hallinta-asetukset], seuraava näyttö avautuu. Tässä ikkunassa voit tallentaa ja muokata usein käytettyjä paperityyppejä muokattuina paperityyppeinä.
Tallennetut paperityypit esitetään seuraavilla kuvakkeilla:
: Paperi joka on tallennettu kohdasta [Monista] tai [Paperitietokanta] oletusasetuksin.
: Paperi joka on tallennettu kohdasta [Monista] tai [Paperitietokanta] muutetuin asetuksin.
Voit lajitella näytössä olevia paperityyppejä käyttämällä pudotusvalikkoa.
[Kaikki]:
Näyttää kaikki paperityypit.
[Vakiotyyppi]:
Näyttää vain vakiopaperityypit.
[Muokattu tyyppi]:
Näyttää vain muokatut paperityypit.
HUOMAUTUS
Voit muokata vain käyttäjän tallentamia paperityyppejä.
Et voi muuttaa paperityypin tietoja tai poistaa paperityyppiä seuraavissa tapauksissa:
Kun paperityyppiä käytetään kopio/tulostustöihin
Kun paperityyppi on tallennettu paperilähteelle (Katso "Paperikoon ja paperityypin tallentaminen paperilähteelle.")
Kun paperityyppi on tallennettu säädettäväksi paperiksi kohdassa [Tallenna säädettävä paperi] kohdassa [Automaattinen sävytyksen säätö] (Katso "Automaattinen värisävyjen säätö.")
Kun paperityyppi on tallennettu korjauskuvioksi kohdassa [Tallenna korjauskuvio] kohdassa [Autom. värisävyasetusten korjaus] (Katso "Automaattinen värisävyn korjaus.")
Voit lajitella paperityyppien listan tallennuspäivän (Tall. (Nous.)/Tall. (Lask.)), nimen (Nimi (Nous.)/Nimi (Lask.)) tai peruspainon (Paino (Nous.)/Paino (Lask.)) mukaan Lajittele lista -pudotusvalikosta.
52UC-0HK