Toimenpiteet ennen kuin aloitat tämän laitteen käytön

Tässä osassa kerrotaan tärkeistä asetusten tallentamisista ja toimenpiteistä, jotka on tehtävä ennen kuin tätä laitetta käytetään lähetystoimintoihin.
TÄRKEÄÄ
Jos käytät laitetta tallentamatta tarpeellisia tietoja, laite ei ehkä toimi asianmukaisesti.

Verkkoasetukset (Katso "Sending E-Mail/I-Faxes.")

Sinun on määritettävä verkkoasetukset voidaksesi lähettää skannattuja asiakirjoja s-postiosoitteeseen, I-faksiosoitteeseen tai tiedostopalvelimelle.

Näytön kielen asettaminen

Vaihtaaksesi näytön kieltä, aseta [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] asentoon 'Kyllä' ennen kuin syötät merkkejä. (Katso "Kielen/Näppäimistön kytkimen käyttöönotto.")
Jos vaihdat [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] asennosta 'Ei' asentoon 'Kyllä' sen jälkeen kun olet syöttänyt merkkejä, merkit eivät ehkä näy oikein. Jos näin käy, syötä merkit uudelleen sen jälkeen kun olet asettanut [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] -asetukseksi 'Kyllä', tai syötä merkit [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] -asetuksen ollessa 'Ei'.
Jos [Vaihda kieli/näppäimistö Kyllä/Ei] on asennossa 'Kyllä', jotkut merkit eivät näy eikä niitä voi syöttää.

Lähetystietojen tallentaminen

Voit tallentaa lähettäjän tiedot, jotka tulostetaan vastaanottajan puolella kun lähetät asiakirjan I-faksina.
Tallennetut tiedot tulostetaan kuten alla. Vastaanottajan laitteen tyypistä riippuen nämä tiedot saattavat myös näkyä laitteen näytössä yhteyden aikana.
Päiväys ja kellonaika
Lähetyksen päiväys ja kellonaika tallentuu.
I-faksiosoite
Laitteesi i-faksiosoite tallennetaan.
Vastaanottajan nimi
Jos lähetät alkuperäisen ja valitset vastaanottajan Osoitekirjasta, tallennetun vastaanottajan nimi näkyy lähetyksen tiedoissa. (Katso "Uusien osoitteiden tallentaminen.")
Sivunumero
Jokaisen vastaanotetun asiakirjasivun numero tulostuu.

Yksikön nimen tallentaminen S-postiin/I-faksiin

Kun lähetät asiakirjan sähköpostilla tai I-faksilla, tallentamasi yksikön nimi näytetään tai tulostetaan vastaanottavassa laitteessa lähettäjän nimenä. Voit tallentaa yhtiösi tai osastosi nimen yksikön nimeksi. (Katso "Yksikön nimen tallentaminen S-postiin/I-faksiin.")

Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Voit asettaa päivämäärän ja kellonajan. (Katso "Päiväys ja kellonaika.")
Päivämäärän ja kellonajan asetuksia käytetään ajan vakioasetuksina toiminnoissa, jotka sitä vaativat.
<Aikavyöhyke>:
Maailman aikavyöhykkeet ilmaistaan niiden erona tunneissa (enint. 12 tuntia) GMT:hen*1 (± 0 tuntia). Aikavyöhyke on vyöhyke, jolla tämä aikaero on sama.
<Kesäaika>:
Monissa maissa kelloja siirretään eteenpäin kesän ajaksi. Tätä ajanjaksoa kutsutaan kesäajaksi.
*1 Greenwichin observatorion aikaa Englannissa kutsutaan GMT:ksi (Greenwichin ajaksi).

HUOMAUTUS
Voit asettaa laitteen siten, että lähetystietoja ei tulosteta. (Katso "Lähetäjän tietojen tulostaminen.")
Jos asetat laitteen tulostamaan lähetystiedot tulostuspaperin yläosaan, mutta kaikkia nimikkeitä ei ole tallennettu, tulostuvat vain tallennetut tietokentät sekä asiakirjan sivujen kokonaismäärä.
Jos haluat vastaanottajan nimen tulostuvan vastaanottajan paperille, aseta <Näytä vastaanottajan yksikön nimi> asentoon "Kyllä" kohdassa [Lähettäjän tiedot].
Voit asettaa automaattisen päivämäärän ja kellonajan synkronoinnin verkkopalvelimen kanssa. (Katso "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
Jos SSO-H:n Paikallislaitteen käyttäjäautentikointijärjestelmä on asetettu kirjautumispalveluksi ja lähetät sähköpostiviestin:
Sähköpostiosoite, jonka kirjautunut käyttäjä on tallentanut SSO-H:n Paikallislaitteen käyttäjäautentikointijärjestelmään, näkyy sähköposin vastaanottajan laitteen Mistä-kentässä sen sähköpostiosoitteen sijasta, joka on tallennettu tämän laitteen laitetietojen asetuksiin.
Laitetietojen asetuksiin tälle laitteelle tallennettu s-postiosoite näkyy I-faksin vastaanottajan laitteessa Mistä-kentässä. S-postiosoite joka on tallennettu kirjautuneelle käyttäjälle SSO-H:n paikallislaiteautentikoinnin käyttäjäautentikointijärjestelmässä, näkyy Lähettäjä-kentässä.
Jos SSO-H:n Palvelimen käyttäjäautentikointijärjestelmä (myös kun suoritetaan Palvelinautentikointi ja käytössä on 'Palvelinautentikointi + Paikallislaitteen autentikointi' käyttäjäautentikointijärjestelmä) on asetettu kirjautumispalveluksi ja olet lähettämässä sähköpostia:
Palvelintodennukseen tallennettu sähköpostiosoite näkyy vastaanottavan laitteen Mistä-kentässä Laitetietojen asetuksissa tallennetun laitteen sähköpostiosoitteen asemesta.
Sähköpostiosoite, jonka olet tallentanut tämän laitteen Laitetietojen asetuksiin näkyy Mistä-kentässä, ja palvelintodennukseen tallentamasi sähköpostiosoite näkyy vastaanottajan laitteen Lähettäjä-kentässä.
Jos asetat [Määritä lähettäjälle autentikoitu vast.ottaja.] asentoon 'Kyllä' S-postin/I-Faksin asetuksissa, kirjautuneen käyttäjän sähköpostiosoite näkyy vastaanottajan laitteen Mistä-kentässä, riippumatta kirjautumispalvelusta.
Jos [Määritä lähettäjälle autentikoitu vast.ottaja.] on asennossa 'Ei', laitetietoihin tallennettu osoite näkyy vastaanottajalle.
Ohjeet laitteen sähköpostiosoitteen tallentamiseksi selostetaan kohdassa "S-postin/I-Faksin yleiset liikennöintiasetukset.".
52UC-11Y