Vastaanotettujen asiakirjojen käsittely

Kun laite vastaanottaa i-faksiasiakirjoja, niiden käsittely tapahtuu allakuvatulla tavalla:
*1 Jos <Tall./Tulosta vast.otettu tied.> on asennossa 'Kyllä' kohdassa [Välitysasetukset], vastaanotetut asiakirjat joko tulostetaan tai tallennetaan Muistivastaanottolokeroon.
*2 Jos asetat [Välitys ilman ehtoja] kohdassa [Välitysasetukset], kaikki vastaanotetut asiakirjat, jotka eivät täytä määritettyjä välitysehtoja välitetään vastaanottajalle, joka on valittu kohdassa Välitys ilman ehtoja.
*3 Jos asiakirjojen vastaanoton aikana tapahtuu paperitukos tai paperi/väriaine loppuu, asiakirja tulostetaan, kun paperitukos on poistettu tai paperia/väriainetta on lisätty.
*4 Jos [Poista virheellinen lähetys] on asennossa 'Ei', kaikkien virheellisten välityslähetysten tila tallentuu Tilavalvonta/Peruuta-ikkunaan.
*5 Välitysvirheasiakirjat käsitellään kohdan [Virhevälitys, tiedostojen käsittely] asetusten mukaan. Asetukset ovat:
[Tulosta aina]: Kaikki välitysvirheasiakirjat tulostetaan.
[Tallenna/Tulosta]: Virhevälitysasiakirjat tallennetaan Muistivastaanottolokeroon, jos [Käytä I-faksin muistinlukitusta] on asennossa 'Kyllä'. Jos [Käytä I-faksin muistinlukitusta] on asennossa "Ei", asiakirjat tulostetaan.
*9 Jos asetat [Välitysläh.valimis] kohdassa [Välitysasetukset], s-posti-ilmoitus lähetetään. Jos asetat [Tieto vain virheistä] asentoon 'Kyllä', ilmoitussähkoposti lähetetään vain jos asiakirjan välitys epäonnistuu.
*7 Voit tallentaa vastaanotetut I-faksiasiakirjat Salaiseen faksilokeroon määrittämällä sen välitysvastaanottajaksi. Vain vastaanotetut asiakirjat, jotka täyttävät määritetyt välitysehdot, tallennetaan Salaiseen faksilokeroon.

HUOMAUTUS
Jos muisti on täynnä, enempää töitä ei voi käsitellä.
Tietoja seuraavista asetuksista löydät oheisista kohdista:
Muistivastaanottolokero, I-Faksin muistin lukitus ja Salainen faksilokero (Katso "Muistivastaanottolokero" ja "Salainen faksilokero.")
52UC-14L