Tummuuden säätö manuaalisesti

Kun skannaat voit säätää tummuuden siten, että se vastaa alkuperäisen tummuutta.
Tässä jaksossa kerrotaan esimerkki lokeron valitsemisesta tallennuspaikaksi.
1.
Paina → [Skannaa ja tallenna] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → paina [Skannaus].
3.
Paina [Tummuus] → paina tai säätääksesi alkuperäisen tummuutta.
4.
Paina [OK].
52UC-161