Erikokoiset alkuperäiset

Tällä toiminnolla voit skannata erikokoiset alkuperäiset (A3 ja A4) samanaikaisesti.
Tässä jaksossa kerrotaan esimerkki lokeron valitsemisesta tallennuspaikaksi.
TÄRKEÄÄ
Paperikokoja, joiden syöttöreunan leveys on erikokoinen (kuten A3 ja A5), ei voi syöttää yhdessä.

1.
Paina → [Skannaa ja tallenna] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → paina [Skannaus].
3.
Paina [Lisäasetukset] → [Erikokoiset alkuperäiset].
4.
Paina [Sulje].

TÄRKEÄÄ
Jos asetat Skannauskoon asetukseksi muun kuin [Autom.], kaikki alkuperäiset skannataan määritetyllä koolla. Jos haluat skannata alkuperäiset niiden alkuperäiseen kokoon, varmista että asetat skannauskooksi [Autom.].
Jos alkuperäiset asetetaan syöttölaitteeseen, varmista, että erikokoisilla alkuperäisillä on sama leveys (paperityyppi).
Jos asetat Erikokoiset alkuperäiset -tilan, skannausnopeus saattaa olla hitaampi kuin tavallisesti.
52UC-168