Lokero

Skannaus- ja tallennustoiminnon tavallinen työnkulku on seuraava.

Lokeron valintaikkuna

Näytössä kunkin lokeron kohdalla näkyy numero, nimi ja käytettävissä oleva muisti. Lokeron numeron perässä on kuvake, joka ilmaisee onko lokerolle asetettu PIN-koodi.
Seuraavat kuvakkeet näkyvät Lokeron valintaikkunassa:
on tyhjän lokeron kuvake.
ilmaisee että lokerossa on tiedostoja.
on PIN-koodilla suojatun lokeron kuvake.

Tiedoston valintaikkuna

Kukin kuvake ilmaisee väritilan, jossa tiedosto on tallennettu, ja onko se tallennettu tulostusasetuksin.
1
Voit määrittää seuraavat asetukset:
Tallenna pikavalikkoon (Katso "Pikavalikko.")
2
Luettelo/Miniatyyri
Paina valitaksesi katseluasetukset lokeroon tallennetuista tiedostoista.
3
[Nimi]
Paina lajitellaksesi tiedostot nimen mukaan laskevaan tai nousevaan järjestykseen.
[Pvm/Aika]
Paina lajitellaksesi tiedostot päiväyksen/ajan mukaan laskevaan tai nousevaan järjestykseen.
4
[Tulosta lista]
Voit tulostaa listan lokeroon tallennetuista tiedostoista.
5
[Skannaus]
Alkuperäisesi on skannatu ja tallennettu lokeroon.
6
[Muokkaa tiedostoa]
Paina kun haluat muokata tai tarkistaa lokerossa olevaa tiedostoa.
7
[Näytä kuva]
Paina valitun tiedoston sisällön tarkistamiseksi.
8
[Tiedot]
Paina tarkistaaksesi lokeroon tallennetun tiedoston tiedot.
9
[Valitse kaikki (Enint.100 tied.)]
Paina valitaksesi kaikki lokerossa olevat tiedostot. Kun tiedosto on valittu, painikkeeseen tulee teksti [Poista valinta].
10
[Ylös]
Paina palataksesi ylemmälle tasolle.

Muokkaa tiedostoa -ikkuna

Avaa tämä ikkuna kun haluat muokata kansiossa olevaa tiedostoa.
1
[Yhdistä useita tiedostoja]
Paina kun haluat yhdistää monia tiedostoja luodaksesi uuden tiedoston.
2
[Syötä sivut]
Paina kun haluat lisätä tiedoston ennen toisen tiedoston tiettyä sivua luodaksesi uuden tiedoston.
3
[Poista sivu]
Paina kun haluat poistaa tiedostosta tiettyjä sivuja.
4
[Muuta tiedostonimi]
Paina muuttaaksesi tiedoston nimen.
5
[Siirrä/Monista]
Paina tätä kun siirrät tai monistat tiedostoja toiseen lokeroo
6
[Poista]
Poista tiedosto lokerosta painamalla tätä.

Skannausikkuna

Avaa tämä ikkuna kun haluat skannata alkuperäisen ja tallentaa sen tiedostona valittuun kansioon.
1
Voit määrittää seuraavat asetukset:
Tallenna/Muokkaa suosikkiasetuksia
Tallenna pikavalikkoon (Katso "Pikavalikko.")
Muuta oletusasetuksia
2
[1:1]
Paina skannataksesi asiakirjan samaan kokoon kuin alkuperäinen.
3
[Kopio suhde]
Paina pienentääksesi tai suurentaaksesi alkuperäisen skannauskokoa.
4
[Skannauskoko]
Paina kun asetat skannattavan alkuperäisen koon.
5
[Suosikkiasetukset]
Paina hakeaksesi skannausasetuksia tai tallentaaksesi usein käytettyjä asetuksia Suosikkiasetuksiin.
6
[Palauta oletusasetukset]
Paina peruuttaaksesi kaikki asetukset. (Laite palauttaa Skannauksen ja Tallennuksen oletusasetukset.)
7
[Lisäasetukset]
Paina määrittääksesi hyödyllisiä skannausasetuksia, kuten erikokoisten alkuperäisten skannaaminen yhdessä tai alkuperäisten jakaminen useisiin eriin.
8
[Tiedostonimi]
Paina kun nimeät tiedoston.
9
[Tummuus]
Säädä tummuutta painamalla tätä.
10
[Alkuperäisen tyyppi]
Paina valitaksesi alkuperäisen tyypin (painokuva, valokuvatuloste, teksti, kartta tai värikopio), jonka aiot skannata.
11
[2-puol. alkuperäinen]
Paina, jos skannaat kaksipuolisen alkuperäisen.
12
[Valitse väri]
Valitse skannauksen väri painamalla tätä.

TÄRKEÄÄ
Et voi tallentaa tiedostoja lokeroon seuraavissa tapauksissa. (Nämä luvut voivat vaihdella muistin kapasiteetista riippuen.)
Kun valittuun lokeroon on tallennettu 1 500 tiedostoa.
Kun kaikkiin lokeroihin on tallennettu 1 500 tiedostoa.
Kun kaikkiaan noin 6 000 sivua tiedostoja on tallennettu kaikkiin lokeroihin.
Kun laitteessa on liian vähän muistitilaa.
HUOMAUTUS
Lisätietoja Lokeron kuvakkeista, katso "Lokeron kuvaketyypit."
On suositeltavaa, että poistat tarpeettomat tiedostot ja kuvatiedostot lokerosta tehdäksesi tilaa uusille tiedostoille.
52UC-152