Alkuperäisen tyypin valitseminen

Voit valita alkuperäisen tyypin manuaalisesti kuvan tyypin perusteella.
Valittavissa olevat alkuperäisen tyypit vaihtelevat tallennuspaikan mukaan.

Lokero

Teksti/Painokuva -tila
Teksti/Valokuvatuloste -tila
Kartta-tila
Värikopio-alkuperäinen -tila
Painokuva-tila
Valokuvatuloste-tila
Teksti-tila
Teksti/Painokuva -tila
Tämä tapa soveltuu parhaiten alkuperäisille, jotka sisältävät sekä tekstiä että kuvia (painettuja valokuvia).
Teksti/Valokuvatuloste -tila
Tämä tapa soveltuu parhaiten alkuperäisille, jotka sisältävät sekä tekstiä että valokuvia.
Kartta-tila
Tämä tila sopii parhaiten alkuperäisille, jotka sisältävät tarkkaa grafiikkaa, kuten kartassa.
Värikopio-alkuperäinen
Tämä tapa soveltuu parhaiten alkuperäisille, jotka itse ovat värikopioita.
Painokuva-tila
Tämä tila sopii parhaiten kuville, jotka on painettu rasteroituna.
Valokuvatuloste-tila
Tämä tila sopii parhaiten valokuvapaperille tulostetuille valokuville.
Teksti-tila
Tämä tila sopii parhaiten tekstiä sisältävien alkuperäisten kopiointiin. Tällä tilalla voit kopioida selkeinä myös sinikopioita ja lyijykynäpiirroksia.

Muistiväline

Teksti/Valokuva-tila
Valokuvatila
Teksti-tila
Teksti/Valokuva-tila
Tämä tila sopii parhaiten tekstiä ja valokuvia sisältävien alkuperäisten skannaamiseen, kuten aikakauslehdet ja esitteet.
Valokuvatila
Tämä tila sopii parhaiten kuville, jotka on painettu rasteroituna.
Teksti-tila
Tämä tila sopii parhaiten alkuperäisille jotka sisältävät vain tekstiä tai käsinkirjoitettuja merkkejä ja kaavioita. Piirustukset ja lyijykynäpiirrokset saadaan tällä toiminnolla skannatuksi selkeinä.
Tässä jaksossa kerrotaan esimerkki lokeron valitsemisesta tallennuspaikaksi.
1.
Paina → [Skannaa ja tallenna] → [Lokero].
2.
Valitse haluamasi lokero → paina [Skannaus].
3.
Paina [Alkuperäisen tyyppi].
4.
Valitse alkuperäisen tyyppi.
Lokero
Muistiväline
Säätääksesi teksti/valokuva-käsittelyn tasoa, valitse [Teksti/Painokuva], [Teksti/Valokuvatuloste], [Kartta] tai [Alkuperäinen värikopio] → paina [Säädä taso] → valitse [Teksti etusijalla] tai [Valokuva etusijalla] → paina [OK].
HUOMAUTUS
Jos muistiväline on valittu tallennussijainniksi, valitse [Teksti/Valokuva] → paina [Säädä taso] → valitse [Teksti etusijalla] tai [Valokuva etusijalla] → paina [OK] säätääksesi teksti/valokuva-käsittelyn korostuksen tasoa.
[Teksti etusijalla]: Korostaa tekstin tarkkaa toistoa.
[Valokuva etusijalla]: Korostus on valokuvien tarkassa toistossa mahdollisimman pienellä moiré-efektillä.
Voit säätää teksti/kuva-korostuksen tasoa. Jos haluat toistaa tekstin mahdollisimman tarkasti, paina [Teksti etusijalla] ja siirrä ilmaisinta vasemmalle. Jos haluat toistaa kuvaat mahdollisimman tarkasti, paina [Valokuva etusijalla] ja siirrä ilmaisinta oikealle.
5.
Paina [OK].

TÄRKEÄÄ
Jos kopioit alkuperäisen, joka sisältää rasteroituja kuvia, kuten painettuja valokuvia, moiré-efekti (läikehtivä aaltokuvio) saattaa ilmetä. Jos näin käy, voit pienentää moiré-efektiä käyttämällä [Tarkkuus]-tilaa. (Katso "Kuvan terävyyden säätäminen.")
[Kartta], [Valokuvatulostus], [Painokuva], [Teksti/Painokuva], [Teksti/Valokuvatuloste] ja [Alkuperäinen värikopio] voidaan valita vain jos lokero on valittu.
[Teksti/Valokuva] ja [Valokuva] voidaan valita vain kun Muistiväline on valittu.
HUOMAUTUS
Jos alkuperäinen on kalvo/kirkas filmi, valitse alkuperäisen tyyppi → säädä tummuus alkuperäisen mukaiselle tasolle.
52UC-160