Tarkkuuden asettaminen

Voit määrittää tarkkuuden jolla alkuperäinen skannataan. Korkealaatuinen skannaus lisää tiedoston kokoa, mutta varmistaa että yksityiskohdat säilyvät lopullisessa kuvassa.
TÄRKEÄÄ
Toiminto on käytettävissä vain tallennettaessa tiedostoja muistivälineeseen.

1.
Paina → [Skannaa ja tallenna] → [Muistiväline].
2.
Valitse haluamasi muistiväline → valitse vastaanottohakemisto → paina [Skannaus].
3.
Paina [Tarkkuus] → valitse tarkkuus → paina [OK].

HUOMAUTUS
Jos tallennat tiedostoja lokeroon, tarkkuus on aina 600 dpi.
52UC-15F