LDAP-palvelimen autentikointitavan määrittäminen

Voit määrittää todentamistavan LDAP-palvelimelle pääsyä varten.
Pääkäyttäjän asetukset
Valitse autentikointitiedot LDAP-palvelimelle pääsyä varten.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Yleinen] → [Aseta autentikointitapa] → [Tiedot. LDAP-palvelimen autentikointiin].
3.
Valitse LDAP-palvelimelle pääsyssä käytettävät tiedot.
Eri vaihtoehtojen tiedot ovat seuraavat:
[Laiteasetukset]:
Käyttää autentikointitietoja jotka on asetettu kohdassa [Tallenna LDAP-palvelin]. (Katso "LDAP-palvelimen tallentaminen.") Muita asetuksia ei tarvita kaikille käyttäjille.
[Laitekirjaut. autentik.tieto]:
Käyttää autentikointitietoja joita käytetään laitteeseen kirjauduttaessa. Muita asetuksia ei tarvita kaikille käyttäjille.
Tämä asetus on käytettävissä seuraavin edellytyksin
Kun käytetään samaa autentikointitietoa kirjauduttaessa laitteeseen ja LDAP-palvelimelle
Kun käytetään kirjautumispalvelua joka tukee Integroitua autentikointia*
* Tietoja siitä, tukeeko käyttämäsi kirjautumispalvelu Integroitua autentikointia, saat paikalliselta valtuutetulta Canon-jälleenmyyjältä.
Kun Integroitu autentikointi on käytettävissä
[Tallenn. tieto kaikille käytt]:
Käyttää autentikointitietoja jotka kukin LDAP-palvelimen käyttäjä on tallentanut. Muita asetuksia tarvitaan kullekin käyttäjälle.
4.
Paina [OK].
Kunkin käyttäjän asetukset
Seuraavat asettukset tarvitaan kun käytetään eri autentikointitietoja kullekin käyttäjälle. Kunkin käyttäjän on tallennettava LDAP-palvelin ja autentikointitiedot LDAP-palvelimelle pääsyä varten seuraavien toimintaohjeiden mukaisesti.
1.
Kirjaudu laitteeseen.
2.
Paina → [Skannaa ja lähetä] → → [Tallenna/Muokkaa tietoja jokaiselle käyttäjälle].
HUOMAUTUS
Voit rekisteröidä kunkin käyttäjän autentikointitiedot kohdasta kohdassa [Skannaa ja lähetä] Perustoimintojen näytössä, [Faksi] Perustoimintojen näytöstä, [Tallennetut tiedostot] Lähetysikkunasta ja [Faksi/I-faksilokero] Lähetysikkunasta.
3.
Paina [LDAP-palvelimen autentikointitieto].
4.
Valitse palvelin autentikointitietojen rekisteröintiä varten.
5.
Syötä LDAP-palvelimen autentikoinnissa tarvittava käyttäjänimi ja salasana → paina [OK].
52UC-23J