Kirjautumispalvelun Henkilökohtaisiksi kansioiksi määrittämien kansioiden rekisteröinti.

Tällä toiminnolla voit rekisteröidä kirjautumispalvelun määrittämiä kansioita henkilökohtaisiksi kansioiksi.
TÄRKEÄÄ
Kirjautumispalvelun on tuettava tätä toimintoa. Lisätietoja saat paikalliselta valtuutetulta Canon-jälleenmyyjältä.

Pääkäyttäjän asetukset
Valitse tässä menetelmässä [Käytä kirjaut. palvelinta] määrittääksesi henkilökohtaisen kansion.
1.
Valitse .
2.
Paina [Toiminnon asetukset] → [Lähetä] → [Yleiset asetukset].
3.
Paina [Henkilökohtaisen kansion määritystapa].
4.
Paina [Käytä kirjaut. palvelinta].
5.
Valitse, käytetäänkö autentikointitietoa kullekin käyttäjälle → [OK].
HUOMAUTUS
Voit käyttää henkilökohtaisia kansioita määrittämättä autentikointitietoa kullekin käyttäjälle kun allaolevat ehdot täyttyvät. Siinä tapauksessa, poista valinta [Käytä aut. tiet. kaikille käytt.].
Kun käytetään samaa autentikointitietoa kirjauduttaessa laitteeseen ja tiedostopalvelimelle
Kun käytetään kirjautumispalvelua joka tukee Integroitua autentikointia
Tietoja siitä, tukeeko käyttämäsi kirjautumispalvelu Integroitua autentikointia, saat paikalliselta valtuutetulta Canon-jälleenmyyjältä.
Tavallisen käyttäjän asetukset
Seuraavat toimenpiteet tarvitaan kunkin käyttäjän autentikointitietojen käyttöön.
Tässä jaksossa kerrotaan miten kunkin käyttäjän autentikointitiedot tallennetaan kirjautumispalvelun määrittämään kansioon.
1.
Kirjaudu laitteeseen.
2.
Paina → [Skannaa ja lähetä] → ikkunan oikeassa yläkulmassa → [Tallenna/Muokkaa tietoja jokaiselle käyttäjälle].
HUOMAUTUS
Voit rekisteröidä käyttäjätiedot kohdasta kohdassa [Skannaa ja lähetä] Perustoimintojen näytössä, [Tallennetut tiedostot] Skannausikkunassa ja [Faksi/I-faksilokero] Lähetysikkunassa.
3.
Paina [Henkilökohtainen kansio].
4.
Syötä [Käyttäjänimi] ja [Salasana].
[Käyttäjänimi]:
Syötä kirjautuneen käyttäjän nimi päästäksesi kirjautumispalvelun osoittamiin kansioihin.
[Salasana]:
Syötä salasana päästäksesi kirjautumispalvelun määrittämiin kansioihin.
HUOMAUTUS
Käytettävissä on vain SMB-protokolla.
Kirjautumispalvelusta saatu henkilökohtaisen kansion tieto näkyy kohdassa [Isäntänimi] ja [Kansiopolku].
5.
Paina [OK].
Kirjautumispalvelun määrittämät kansiot asetetaan henkilökohtaisiksi kansioiksi.
52UC-23H