Manuaalisen toimituksen asettaminen

Voit asettaa laitetietojen manuaalisen toimituksen.
1.
Valitse .
2.
Paina [Hallinta-asetukset] → [Laitehallinta] → [Laitetietojen jakeluasetukset].
3.
Paina [Manuaalinen jakelu] kohtaan <Lähetysasetukset>.
4.
Valitse jaettavat laitetiedo → paina [Seuraava].
Paina toimitettavan datan kohdalla [Kyllä].
Jos painat [Kyllä] kohtaan <Asetukset/Tallennus -arvot>, aseta <Verkkoasetukset>. Voit painaa [Sisällytä] → [OK] toimittaaksesi verkkoasetukset.
5.
Valitse vastaanottaja → paina [Man. jakelun käynnistys].
Voit peruuttaa toimituksen painamalla [Peruuta].
Kun toimitus on valmis, varmista toimituksen tulokset, jotka näkyvät 'Tila' -sarakkeessa Manuaalinen toimitus -ikkunassa.
HUOMAUTUS
Vaikka painat [Peruuta], toimitusta ei peruuteta laitteissa, joihin tiedot on jo toimitettu. Toimitus seuraavaan valittuun laitteeseen peruuntuu.
6.
Paina [OK] → [OK].

TÄRKEÄÄ
Kun laitetietoja toimitetaan, seuraavat laitteet eivät päivitä tietojaan:
Laitteet, jotka käsittelevät lähetystyötä
Laitteet, jotka vastaanottavat tai lähettävät dataa etäkäyttöliittymän kautta
Asiakaslaite, joka vastaanottaa laitetietoja toisesta isäntäkoneesta, ei päivitä osoitekirjaa.
Asiakaslaite joka suorittaa tulostustyötä ei päivitä tulostinasetuksia.
52UC-259