Integroidun autentikoinnin poistaminen käytöstä

Voit estää kaikki Integroidun autentikoinnin toiminnot, riippumatta autentikointitapa-asetuksista. Jos poistat käytöstä Integroidun autentikoinnin, autentikointitietojen syöttäminen tarvitaan määrättyihin toimintoihin, kuten laitteen kirjautumistietojen käyttöön kun muu autentikointi on estetty.
Määritetyt toiminnot ovat seuraavat:
Lähettäminen henkilökohtaisiin kansioihin
Lähettäminen LDAP-palvelimelle
Tiedostopalvelimeen lähettäminen
Integroitua autentikointia tukevien toimintojen käyttö
Poistaaksesi integroidun autentikoinnin käytöstä, laitteeseen on päästävä ja sen jälkeen kirjauduttava verkkoselaimen kautta. Tässä jaksossa kerrotaan toimenpiteistä joilla päästään laitteeseen Etäkäyttöliittymän portaalisivulta.
TÄRKEÄÄ
Jos poistat käytöstä integroidun autentikoinnin, autentikointivirhe saattaa ilmetä lähetettäessä tiedostoja henkilökohtaisiin kansioihin. Jos haluat poistaa käytöstä integroidun autentikoinnin määrittäessäsi henkilökohtaisia kansioita kotikansion alle, muista tallentaa autentikointitiedot kullekin käyttäjälle.
Voit määrittää henkilökohtaisen kansion asetukset kohdassa [Henkilökohtaisen kansion määritystapa], [Toiminnon asetukset] (Asetukset/Tallennus). Lisätietoja, katso "Henkilökohtaisten kansioiden määrittäminen."
HUOMAUTUS
Tietoja siitä, tukeeko käyttämäsi kirjautumispalvelu tai muut palvelut Integroitua autentikointia, saat paikalliselta valtuutetulta Canon-jälleenmyyjältä.

1.
Käynnistä selainohjelma → syötä seuraava URL osoitepalkkiin.
http://<laitteen IP-osoite tai isäntänimi>
[Kirjaudu] sivu avautuu.
2.
Valitse [System Manager Mode] → syötä <System Manager ID:> ja <System Manager PIN:> → napsauta [Log In].
Jos Osastotunnusten hallinta tai autentikointi SSO-H:lle on asetettu, syötä tarvittavat nimikkeet.
3.
Napsauta Etäkäyttöliittymän portaalisivulla [Shared Credential Management Service].
4.
Valitse nimike kohtaan <Setting to Disable Integrated Authentication> → napsauta [Update].
Eri vaihtoehtojen tiedot ovat seuraavat:
[Disable integrated authentication]:
Poista integroitu autentikointi käytöstä, riippumatta autentikointitavasta.
[Disable integrated authentication using credentials for local device authentication]:
Poista integroitu autentikointi käytöstä kun käytät paikallislaitteen autentikointitapaa.
[Disable integrated authentication using credentials for LDAP server authentication]:
Poista integroitu autentikointi käytöstä kun käytät paikallislaitteen autentikointitapaa.
TÄRKEÄÄ
Asetusten muutokset ovat voimassa kun laite on käynnistetty uudelleen.
52UC-23U